KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ATM SI

4/16/2012

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała 16 kwietnia 2012 roku komunikat o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego ATM Systemy Informatyczne S.A. związanego z ofertą publiczną akcji zwykłych serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych serii A, B, C i D. Prospektem objętych jest 1 524 000 akcji serii A, 1 143 000 akcji serii B, 2 266 865 akcji serii C i 31 409 479 akcji serii D. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z trzyczęściowym prospektem składającym się z: Dokumentu Rejestracyjnego Dokumentu Ofertowego Dokumentu Podsumowujacego