Kadra zarządzająca ATM Systemy Informatyczne Sp. zo.o. została wzmocniona

6/30/2009

Do zarządu ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. dołączył Andrzej Olszewski, obejmując stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

Andrzej Olszewski jest związany z problematyką finansów i rynku kapitałowego od 1992 r. — z początku jako makler papierów wartościowych, później dyrektor biur maklerskich oraz dyrektor finansowy odpowiedzialny za całokształt  działalności finansowo-księgowej spółek i procesy kontrolingowe. Andrzej Olszewski brał udział w wielu procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Był także członkiem rad nadzorczych.

Pracował m.in. dla Telekomunikacji Polskiej S.A., gdzie odpowiadał za wydzielenie obszarów nie będących działalnością telekomunikacyjną (m.in. TP EmiTel, TP TelTech, TP DiTel). Z kolei w Agros Holding S.A. wprowadzał rachunkowość zarządczą w wybranych zakładach Grupy Kapitałowej, współpracował przy przejmowaniu nowych podmiotów oraz dokonywał ich wyceny. Współpracował przy podwyższeniu kapitału w Agros Holding S.A. oraz przeprowadzeniu emisji akcji na GPW w Warszawie.

Andrzej Olszewski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych szkoleń profesjonalnych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 18.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A. i przeniesienia go do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.