Grupa Atende staje się liderem na rynku oprogramowania dla samorządu

10/9/2015

Poprzez nabycie przez Sputnik Software, spółki należącej do Grupy Atende, autorskich praw majątkowych do oprogramowania Sygnity S.A., firma obecnie osiągnęła pozycję największego producenta oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.                                                                        

Sputnik Software nabył od Sygnity S.A. autorskie prawa majątkowe do oprogramowania „Zintegrowany System Informatyczny Urząd NT′ (ZSI Urząd NT), a także autorskie prawa majątkowe do aplikacji ewidencyjnych: SELWIN, RWWIN, USCWIN. Dzięki transakcji spółka pozyskała ok. 900 nowych klientów.

- Inwestycja otwiera nam drogę do współpracy z dużymi klientami w sektorze publicznym i jest naturalną konsekwencją dobrego wyniku spółki w okresie ostatnich trzech lat, kiedy to zrealizowaliśmy kilka kluczowych projektów w skali regionalnej i krajowej – mówi Tomasz Maćkowiak, członek zarządu Sputnik Software. – Równie istotny jest fakt, że wraz z nabyciem nowego systemu wzmocniliśmy nasz zespół o doświadczonych specjalistów, co pozwoli nam rozwijać nasze produkty, oferować klientom coraz wyższą jakość usług i podejmować się samodzielnej realizacji dużych projektów. Nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie podejmiemy decyzję o kolejnych przejęciach ­– dodaje.                                                    

Obszary obsługiwane przez zakupiony system wpisują się w profil podstawowej działalności spółki, tj. produkcji oprogramowania dla jednostek sektora publicznego. Spółka, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Atende, jest twórcą systemów informatycznych na zamówienie, rozwijając jednocześnie standardową ofertę w ramach Zintegrowanej Platformy Informatycznej „Nowoczesny Urząd′. Oferowane produkty umożliwiają jednolite zarządzanie instytucją publiczną, w tym: świadczenie usług publicznych, zarządzanie dokumentem elektronicznym, zarządzanie procesami merytorycznymi (budżet, finanse i księgowość, podatki i opłaty lokalne, kadry oraz płace, rejestry i ewidencje, zadania z zakresu polityki społecznej) oraz zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w ramach organizacji.