Gmina Toruń wyróżniona za projekt zrealizowany z Atende

2/28/2020

Projekt związany z wdrożeniem Atende ChainDoc w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych otrzymał prestiżowe wyróżnienie w konkursie Innowacyjny Samorząd, zorganizowanym przez Serwis Samorządowy PAP.

Wyróżnienie przyznano w kategorii gmin miejskich.

Wdrożony wiosną 2018 roku projekt dotyczył systemu obiegu dokumentów w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych. Dzięki usłudze Atende ChainDoc opartej  na technologii blockchain wyeliminowana została konieczność przekazywania dokumentów w formie papierowej.

Poprzez blockchain elektroniczne dokumenty są znakowane czasem (zatem jest dowód tego, w jakim momencie zostały wprowadzone do systemu), a ponadto – stają się niezaprzeczalne w formie i treści. Odnalezienie oryginału, przechowywanego na bezpiecznych serwerach jako skan, jest szybkie i ergonomiczne. ChainDoc gwarantuje także najwyższy poziom bezpieczeństwa danych – rozwiązanie zapisuje jedynie zaszyfrowane skróty dokumentów, podczas gdy oryginały nie opuszczają serwerów klienta..

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w dniu 26 lutego 2020 roku w Warszawie podczas uroczystej gali w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. W imieniu Gminy Miasta Toruń wyróżnienie odebrał zastępca prezydenta Zbigniew Rasielewski.

Innowacyjny Samorząd to nowy projekt Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, wyłaniający i nagradzający najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych samorządów oraz inspiracja do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. W pierwszej edycji do konkursu zgłoszonych zostało ponad 300 projektów w pięciu kategoriach: duże miasta, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty. W każdej kategorii wręczona została nagroda główna i dwa wyróżnienia. Laureatów wybrała kapituła złożona z przedstawicieli organizacji samorządowych, ministerstw i ludzi nauki.