Giełdowy dzwon powitał akcje ATM SI na parkiecie

5/27/2012

28 maja akcje ATM Systemy Informatyczne S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta 36 343 344 akcji trafiła do inwestorów w związku z podziałem spółki ATM S.A. na dwie niezależne firmy. W wyniku podziału powstały: spółka telekomunikacyjna (ATM) i spółka informatyczna (ATM Systemy Informatyczne). Dotychczasowi akcjonariusze ATM zostali także posiadaczami akcji ATM Systemy Informatyczne (ATM SI) w taki sposób, że liczba objętych akcji w ATM SI przez każdego akcjonariusza ATM była taka sama, jak liczba posiadanych przez niego akcji w ATM. Spółka występuje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ATMSI′ i oznaczeniem „ASI′.Spółka tworzy grupę kapitałową złożoną poza Emitentem ze spółek: ATM Software, Impulsy i Sputnik Software. Podstawą strategii nowej grupy kapitałowej ATM SI będzie dynamiczny wzrost w oparciu o rozwiązania infrastrukturalne, oprogramowanie oraz usługi informatyczne.W 2011 roku ATM SI osiągnęła 239,2 mln zł przychodów oraz wypracowała 11,2 mln zł zysku operacyjnego i 5,5 mln zł zysku netto. Suma przychodów spółek stanowiących obecnie grupę kapitałową ATM SI wyniosła w 2011 roku blisko 280 mln zł.ATM SI powiększy sektor informatyczny notowanych spółek.Naszym celem jest konsekwentne zwiększanie wartości Spółki poprzez koncentrację na rozwoju usług informatycznych, których rozwój wymaga innej ścieżki wzrostu i narzędzi, niż ma to miejsce w przypadku usług telekomunikacyjnych. Działalnością telekomunikacyjną będzie się zajmować nadal ATM. Ofertę kompletnych i sprawdzonych rozwiązań IT o najwyższych standardach technicznych kierujemy przede wszystkim do sektora telekomunikacji i mediów, sektora energetycznego, administracji publicznej i sektora finansowego. Będziemy się starali utrzymać pozycję lidera technologicznego – firmy wyprzedzającej rynek, wprowadzającej innowacyjne rozwiązania przybliżające naszym klientom informatykę jutra. – powiedział Roman Szwed, prezes ATM Systemy Informatyczne S.A.