Dywidenda Atende większa niż w ubiegłym roku

6/18/2014

Walne Zgromadzenie Atende S.A. zdecydowało dziś o wypłacie 5 451 501,60 zł dywidendy, z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 wynoszącego 10 160 963,56 zł. Oznacza to kwotę 0,15 zł na jedną akcję. W ubiegłym roku Atende wypłaciło 0,08 zł dywidendy na akcję, co stanowiło 2 907 467,52 zł.

Zgodnie z przyjętą uchwałą dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 lipca 2014 r., a dniem jej wypłaty 29 lipca 2014 r. Wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową Spółki, która zakłada wypłacanie pomiędzy 30% a 50% zysku netto Grupy Atende z roku poprzedniego, uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki.