Dobre wyniki Grupy Atende w I kwartale 2014 roku

5/16/2014

Grupa Atende wypracowała w I kwartale br. lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, pomimo odczuwalnej sezonowości, charakterystycznej dla działalności Emitenta.

W I kwartale 2014 r. wszystkie główne pozycje finansowe na poziomie skonsolidowanym zostały poprawione – przychody ze sprzedaży wyniosły 38 031 tys. zł (wzrost o 32% r/r), zysk brutto na sprzedaży 10 126 tys. zł (wzrost o 38% r/r) oraz wynik EBITDA 1 986 tys. zł (wzrost o 290% r/r). Grupa Atende osiągnęła dodatni zysk netto, na poziomie 54 tys. zł, wobec straty poniesionej rok wcześniej na poziomie 1 307 tys. zł. Wypracowane w I kwartale 2014 r. wyniki Grupy Atende są zgodne z przewidywaniami.

Osiągnięte wyniki skonsolidowane w I kwartale 2014 r. na poziomie wyższym od ubiegłorocznych są efektem poprawy wyników spółki nadrzędnej Atende S.A. oraz dobrych wyników dwóch spółek zależnych – Atende Software i Sputnik Software.