DnB NORD wśród klientów ATM Systemy Informatyczne

11/19/2012

Bank DnB NORD Polska S.A. dołączył do grona klientów ATM Systemy Informatyczne S.A. Podpisana umowa dotyczy prac z zakresu BCM (Business Continuity Management). Projekt obejmie audyt koncepcji Disaster Recovery (DRC), konsulting w zakresie BCM oraz szkolenia.Umowa ma na celu modernizację stosowanych przez bank rozwiązań z obszaru BCM, wsparcie w procesie audytu planów ciągłości działania oraz konsulting w zakresie m.in. wsparcia merytorycznego przy usprawnianiu procedur czy weryfikacji dokumentów projektowych.Projekt dla DnB NORD obejmie również realizację szkolenia z Zarządzania Ciągłością Działania, które pozwoli jego uczestnikom podnieść kompetencje w zakresie opisywania procesów biznesowych, identyfikowania zagrożeń czy projektowania scenariuszy awaryjnych. Zachowanie ciągłości działania w biznesie jest dziś kluczowe. Współpracując z naszymi klientami w zakresie BCM kładziemy nacisk nie tylko na kwestie procedur odtworzeniowych. Zależy nam, by klient w sytuacji awaryjnej mógł utrzymać ciągłość krytycznych procesów biznesowych. Jest to o tyle ważne, że żadna firma nie może sobie pozwolić na ich przerwanie, ponieważ oznacza to wymierne straty. - powiedział Michał Zgajewski, Dyrektor Działu Sprzedaży Outsourcingu i Rozwiązań Cloud Computing w ATM Systemy Informatyczne, który odpowiada z ramienia Spółki za nadzór nad projektem.Działalność ATM Systemy Informatyczne S.A. w sferze BCM obejmuje m.in.: usługi z zakresu przeprowadzania audytu przedwdrożeniowego, analizę wpływu na biznes, identyfikację i szacowanie ryzyka operacyjnego, projektowanie struktur zarządzania kryzysowego, opracowanie zasad komunikacji kryzysowej, integrację z rozwiązaniami regionalnymi i krajowymi, wynikającymi z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, szkolenia czy planowanie i nadzorowanie testowania Planów Ciągłości Działania. Autorskim rozwiązaniem Spółki w zakresie tworzenia i zarządzania Planami Ciągłości Działania jest system Atmeus udostępniany w modelu typu cloud lub tradycyjnym.Współpraca ma charakter projektowy.