Cyfryzacja dokumentów publicznych, prywatnych oraz procesów backoffice

Klient: Prévoir

Prévoir jest towarzystwem ubezpieczeniowym założonym w 1910 roku we Francji, specjalizującym się w ubezpieczeniach na życie. W Polsce Prévoir działa od 2000 roku

Wyzwania

Ubezpieczyciel poszukiwał możliwości usprawnienia i obniżenie kosztów obsługi klientów poprzez cyfryzację procesów, kluczowych w czasie utrudnionych kontaktów bezpośrednich z powodu pandemii.

Cele projektu

stworzenie cyfrowego systemu obsługującego klientów - repozytorium pozwalające na sporządzanie dokumentów z datą pewną (elektroniczny stempel czasu) przy wykorzystaniu trwałego nośnika

umożliwianie zdalnego podpisywania umów z zachowaniem formy dokumentowej czynności prawnej

stworzenie wygodnej formy komunikacji z klientami poprzez internetowy portal

wspomaganie zdalnej pracy partnerów poprzez dostarczenie narzędzi mobilnych umożliwiających wygodną, cyfrową komunikację z Prévoir

wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentów wewnątrz organizacji

Proces

Prevoir posiada własny system służący do wystawiania polis, który został opracowany przez oddział francuski.

Na wstępnym etapie projektu odbyły się spotkania z klientem, których wynikiem było stworzeniem schematu systemu zdalnie obsługującego ścieżki sprzedaży. Zidentyfikowano punkty, które powinien obsługiwać nowy system, po czym inżynierowie Atende zintegrowali istniejące rozwiązanie klienta z autorskim oprogramowaniem ChainDoc, opartym o technologię blockchain.

Połączenie to zapewniło sprawne zarządzanie dokumentami i ich uwierzytelnianie, oraz generowanie tzw. „workflow” po rozpoczęciu procesu wystawiania polisy. Stąd informacje o brakujących dokumentach lub danych są automatycznie wysyłane do zainteresowanych stron, a system dba o to, aby były skompletowane wg ustalonego schematu.

Technologia

Atende ChainDoc to technologia która w sposób niezaprzeczalny gwarantuje niezmienność treści, formy oraz momentu publikacji dokumentu. ChainDoc bazuje na prywatnej sieci serwerów, w której węzłem zaufanym jest serwer NASK SA i w której zapisywane są tylko skróty dokumentów.

Wdrożenie

Integracja z istniejącymi usługami odbyła się przy wykorzystaniu mikroserwisów. Ten model zakłada skalowalność i otwartość - pozwala na rozbudowę systemu informatycznego wraz z rozwojem biznesu. Z kolei sieć blockchain wprowadza możliwość zdalnego podpisywania dokumentów przez klientów, partnerów oraz pracowników.

Przygotowano dwie platformy internetowe oraz aplikację mobilną dla partnerów Prevoir. Dotychczas analogowe procesy zawierania umów zostały rozbudowane o cyfrową ścieżkę obiegu dokumentów. System umożliwił przekazywanie umów oraz polis bezpośrednio do ubezpieczonych oraz ich zdalną akceptację. Klienci uzyskali indywidualne konto w serwisie Prevoir, gdzie mają nie tylko dostęp do historii umów i podpisują dokumenty, ale mogą również śledzić aktualny status zawieranej polisy oraz przekazywać brakujące dokumenty do centrali. Mechanizm ich przekazywania jest bezpieczny, każdy dokument przed przekazaniem pracownikowi jest automatycznie skanowany programem antywirusowym.

Równolegle została zbudowana dedykowana aplikacja dla partnerów (agentów) pozwalająca na wygodne skanowanie oraz przesyłanie do centrali dokumentów, do tej pory przesyłanych w formie tradycyjnej.

Dział sprzedaży Prevoir zyskał narzędzie, dzięki któremu w wygodny sposób może zarządzać procesem zawierania polis bez względu na kanał, którym dokument został przekazany. Centralne zarządzanie całym procesem zawierania polisy pozwala na znaczące skrócenie czasu jego trwania.

Korzyści

Usprawnienie

usprawnienie procesu zawierania polis

Komunikacja

zdalna komunikacja z klientem

Niższe koszty

obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji

Eliminacja papieru

wyeliminowanie dokumentów papierowych oraz możliwość ich cyfrowego podpisywania

Bezpieczeństwo

bezpieczeństwo danych

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu Atende ChainDoc z trzech powodów: usprawnienie procesu zawierania polis, obniżenie kosztów oraz aspekt związany z ochroną środowiska naturalnego, czyli wyeliminowanie dokumentów papierowych. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, klienci Prévoir otrzymają dokumenty poprzez moduł komunikacji elektronicznej spełniający wymagania tzw. trwałego nośnika, a także możliwość ich cyfrowego podpisywania

Beata Graczyk
DYREKTOR ODDZIAŁU PREVOIR W POLSCE
Masz pytania?

Nasi doradcy czekają na kontakt od Ciebie.

Piotr Nadrowski

KIEROWNIK SPRZEDAŻY DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

[email protected]

22 295 7523

LinkedIn