Computerworld TOP200: Atende wśród firm o największym zysku netto

6/27/2019

Atende od lat zasługuje na miano jednej z największych i najlepiej rozwijających się polskich organizacji, co potwierdza opublikowany niedawno raport Computerworld TOP200 (edycja 2019), będący jedną z najważniejszych publikacji dotyczących polskiego rynku teleinformatycznego.

Atende zajęło wysokie 28. miejscu wśród firm o największym zysku netto w 2018 roku (w 2017 – 41 miejsce) oraz 15. miejsce wśród największych informatycznych grup kapitałowych działających w Polsce w ubiegłym roku.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące miejsc zajmowanych przez Atende w poszczególnych branżach i segmentach w 2018 roku.

Według raportu Atende jest liderem rynku wśród:

największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego w 2018 roku – miejsce 6.

największych dostawców sprzętu sieciowego w 2018 roku – miejsce 6.

największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego w 2018 roku – miejsce 9.

największych dostawców usług serwisowych w 2018 roku – miejsce 10.

Największych dostawców serwerów w 2018 roku – miejsce 10.

największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych w 2018 roku - miejsce 12.

Wysokie pozycje zajmujemy również:

- wśród największych dostawców rozwiązań bezpieczeństwa: 18. miejsce

- w sektorze transportu, spedycji i logistyki: 18 miejsce

- w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym: 23. miejsce

- w sektorze mediów 24. miejsce (Atende Software: 5. miejsce)