Chmura hybrydowa
w Polski Gaz TUW

Klient: Polski Gaz TUW

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest zakładem ubezpieczeń działającym w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG. Jest spółką typu Captive Insurance, czyli firmą ubezpieczeniową należącą do jednego podmiotu gospodarczego i działającą w ramach grupy kapitałowej oraz jej członków.

Wyzwania Działu IT
Wsparcie IT

zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego procesu likwidacji szkód

Bezpieczeństwo danych

zapewnienie bezpieczeństwa danych i spełnienie wymagań Komunikatu Chmurowego UKNF

Dostępność

wdrożenie nowego systemu przy zachowaniu jednoczesnej, niezakłóconej działalności biznesowej

Ciągłość

zapewnienie zapasowego ośrodka data center na wypadek awarii oraz ciągłości działania systemów i aplikacji

Geneza projektu

Polski Gaz TUW od początku swojej działalności realizuje zadania w zakresie ubezpieczeń majątkowych na potrzeby grupy PGNiG. Obejmuje ubezpieczeniem nie tylko składniki majątkowe związane z infrastrukturą gazowniczą, ale także inne składniki majątku, jak np. flotę samochodową. Rozpoczęcie działalności organizacji w sześć miesięcy było ambitnym zadaniem, szczególnie na rynku ubezpieczeniowym, zdominowanym przez podmioty o wieloletnim doświadczeniu. Rynek ten podlega kontroli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), która odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie, stabilność i bezpieczeństwo.

Realizacja tak określonych celów wymagała podejścia typowego dla start-upów, tylko że działających w reżimie wymagań UKNF. Krótki czas realizacji projektu, dla małego zespołu oznaczał konieczność wyboru gotowych rozwiązań o sprawdzonej jakości.

Rozwiązanie

Bazą do wdrożeń wszystkich systemów Polskiego Gazu TUW stały się usługi Atende Business Cloud, które w modelu IaaS, udostępniają na żądanie pulę elastycznych zasobów niezbędnych do ich funkcjonowania. Usługi Atende Business Cloud nie tylko umożliwiają sprawne wdrażanie nowych systemów, ale również dostarczają niezbędną warstwę ochrony danych w powiązaniu z gwarancją ciągłości działania Towarzystwa. To wszystko w oparciu o zalecenia UKNF, który określa wymagania nie tylko dla podmiotów nadzorowanych, ale także dostawców usług.

Dzięki takiemu podejściu, już po pół roku Polski Gaz TUW mógł udostępnić klientom narzędzie do obsługi ubezpieczeń floty samochodowej liczącej ponad 8 tys. pojazdów. Samo wdrożenie odbyło się z minimalnym wpływem na bieżącą działalność biznesową Towarzystwa. Rekomendacje UKNF wskazywały także na konieczność utworzenia planów ciągłości działania oraz budowy zapasowego ośrodka danych (Disaster Recovery Center, DRC) na wypadek awarii podstawowej infrastruktury.

Aby zabezpieczyć ciągłość działania wszystkich kluczowych systemów IT organizacji w ramach zapasowego centrum danych, Atende zaproponowało utworzenie DRC w Microsoft Azure z wykorzystaniem usługi Azure Site Recovery (ASR). Jest to usługa, dzięki której tworzona jest replika środowiska podstawowego w usłudze Microsoft Azure, a inżynierowie Atende zarządzają całym procesem przełączenia ruchu między ośrodkami. Usługa ASR zapewnia krótki czas uruchomienia DRC, atrakcyjny model rozliczeń oraz niezawodność działania. Na co dzień klient płaci wyłącznie za przestrzeń dyskową zajmowaną przez replikowane systemy oraz samą usługę ASR. Całe środowisko podlega ciągłemu monitorowaniu nie tylko w zakresie dostępności, ale także wydajności i bezpieczeństwa.

Korzyści

Oszczędności

Niski koszt i atrakcyjny model rozliczeń w porównaniu do tradycyjnej infrastruktury

Czas

Szybkie rozpoczęcie działalności nowej organizacji

Dopasowanie

Możliwość dostosowania środowiska do aktualnych potrzeb

Bezpieczeństwo

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych

Ciągłość

Zapewnienie ciągłości działania systemów

Zgodność

Zgodność z zaleceniami UKNF

Rozwiązania chmurowe to szansa na rozwinięcie działalności przez małe, dopiero startujące podmioty, takie właśnie jak my. Także w perspektywie ponoszonych kosztów, bo nie musimy ponosić nakładów na budowę własnej infrastruktury i możemy się oprzeć na gotowych, standardowych rozwiązaniach. Wybraliśmy model, w którym to my w pierwszym etapie zdecydowaliśmy o wdrożeniu systemu w chmurze, a Atende było partnerem do realizacji całego projektu. Wybór Atende pozwolił nam działać szybko i sprawnie.

Dariusz Śpiewak
CIO POLSKI GAZ TUW
Masz pytania?

Nasz doradca czeka na kontakt od Ciebie.

Paweł Pętlicki

CLOUD SERVICE MANAGER

[email protected]

LinkedIn