ChainDoc - nowe narzędzie do przekazywania informacji na trwałym nośniku

9/7/2017

Zgodnie z prawem, istotne informacje z banków muszą być przekazywane klientom na tzw. trwałym nośniku. Do niedawna sądzono, że wysyłanie do klientów maila z linkiem do pliku na serwerze banku spełnia wymogi trwałego nośnika. Dziś wiemy, że tak nie jest – klienci nie są w stanie bowiem stwierdzić, czy dokumenty pod kontrolą banku nie zmieniają się w czasie. Chcąc uniknąć dotkliwych kar finansowych, banki decydują się często na kosztowną wysyłkę informacji na papierze bądź na płycie CD. Stosowane do tej pory nośniki może już wkrótce zastąpić technologia blockchain, dobrze znana do tej pory z transakcji na kryptowalutach. Nowe, autorskie rozwiązanie ChainDoc oparte na technologii blockchain, gwarantujące wiarygodność i niezmienność przekazywanych informacji, przedstawia Atende S.A.

Blockchain to „łańcuch bloków danych′, zdecentralizowany rejestr, służący do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. Transakcje te ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych, z których każdy kolejny blok wpisów zawiera jednocześnie odniesienie do poprzedniego.

– Technologia blockchain zapewnia wiarygodność przekazywanych informacji. Dane zapisane w blockchain są nieodwracalne i zabezpieczone przez skomplikowane narzędzia kryptograficzne. Dzięki temu można raz na zawsze potwierdzić, że dany podmiot w określonym czasie opublikował dokładnie taki dokument. Zmiana dokumentu wyemitowanego przez bank będzie technicznie niemożliwa, ponieważ byłaby widoczna u wszystkich uczestników sieci, – wyjaśnia Michał Legumina, ekspert ds. technologii blockchain w Atende S.A.

Autorskie rozwiązanie Atende ChainDoc zakłada publikację oryginalnego dokumentu w serwisie banku oraz zamieszczenie go w bazie blockchain i przesłanie do klienta potwierdzenia. Spełnia to ustawową definicję trwałego nośnika.

Rozwiązanie może być w podobnej wersji zastosowane do każdego przypadku konieczności publikowania dokumentu z cechami trwałego nośnika

w innych sektorach gospodarki.

Blockchain to technologia, która powstała razem z bitcoinem, pierwszą cyfrową walutą. Można ją wykorzystać wszędzie tam, gdzie wymaga się potwierdzania wiarygodności, na przykład w cyfrowej księdze wieczystej, rejestrze patentowym czy w zarządzaniu łańcuchem dostaw – mówi Michał Legumina z Atende.