Finał WOŚP w chmurze Atende

Klient: WOŚP

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej celem jest ratowanie życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej. Cel realizowany jest poprzez zbiórki Finałowe, a następnie zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce.

Z roku na rok podczas Finału następuje skokowy wzrost ruchu na stronach internetowych WOŚP, a świat wirtualny stał się głównym „miejscem” zbiórki darowizn. Bezawaryjny i ciągły dostęp użytkowników do serwisu jest więc krytycznie istotny.

Wyzwania IT klienta
Infrastruktura

zapewnienie sprawnie działającej, skalowalnej infrastruktury na potrzeby Finału WOŚP

Koordynacja

wszystkich dostawców oraz działań IT

Dostęp do sieci

wsparcie IT dla wszystkich pracowników
oraz wolontariuszy pracujących podczas Finału

Proces

Przez wiele lat podczas Finału, zespół IT WOŚP korzystał z dostarczonych na miejsce kilka miesięcy wcześniej urządzeń, które następnie należało odpowiednio skonfigurować. Z jednej strony zabierało to dużo czasu, a z drugiej strony nie gwarantowało ciągłości działania systemów. Zdarzało się, że serwis internetowy WOŚP w wyniku nadmiernego obciążenia przestawał działać.

W 2012 roku Atende podjęło się na zasadach pro publico bono wsparcia informatycznego Fundacji w trakcie Finału. Poza wsparciem w zakresie integracji sieciowej i koordynacji wszelkich działań IT podczas Finału, zespół inżynierów zaproponował wykorzystanie w pełni wirtualizowanego środowiska serwerowego oraz sieciowego w modelu cloud computing w ramach usługi Atende Business Cloud.

Jest to środowisko chmurowe przystosowane do bezawaryjnego hostingu aplikacji biznesowych i stron www, zapewniające nieprzerwane działanie aplikacji, bezpieczeństwo danych przechowywanych na terenie Polski), objęte stałą opieką Atende w trybie 24x7/365.

Wdrożenie

Dzięki wdrożeniu usługi Atende Business Cloud, podczas każdego Finału czas uruchomienia środowiska skrócił się z kilku miesięcy do kilku dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przeprowadzenie testów obciążeniowych, które potwierdzają odpowiednią wydajność środowiska.

Środowisko jest objęte skuteczną ochroną dzięki zastosowaniu rozwiązań Next Generation Firewall, dedykowanemu systemowi Anty-DDoS, szyfrowaniu ruchu sieciowego, a także systemom wykrywania i zapobiegania włamaniom.

Wszystkie zdarzenia występujące w infrastrukturze podlegają ciągłemu logowaniu i analizie. Monitorowanych jest ponad 1500 różnych parametrów, mających wpływ na dostępność serwisów WOŚP.

Usługa Atende Business Cloud gwarantuje ciągłość działania m.in. dzięki wysokiej elastyczności, która zapewnia odpowiednią liczbę zasobów serwerowych w czasie rzeczywistym. Pozwala to z wyprzedzeniem reagować na skokowe wzrosty obciążenia serwisów, np. podczas licytacji Złotych Serduszek WOŚP.

Odsłon
7200000
Witryny www
150 mln

zapytań

do 5000

zapytań na sekundę

800

rozmów z darczyńcami w oparciu o wideotelefony IP

1500

monitorowanych parametrów

Korzyści z Atende Business Cloud

Cloud

znika problem zapewnienia sprzętu sieciowego i serwerowego – wszystkie aplikacje działają w usłudze cloud

Ciągłość

działania wszystkich aplikacji jest zapewniona przez cały Finał mimo niezwykłego wzrostu ruchu w sieci

Pewność

zespół IT WOŚP może skupić uwagę na obsłudze aplikacji

Dzięki usłudze Atende Business Cloud czas uruchomienia oraz przeprowadzenia testów obciążeniowych uległ diametralnemu skróceniu i wynosi kilka dni! Efektem jest wydajne i bezpieczne środowisko do utrzymania aplikacji. Skalowalność tego rozwiązania pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku wyczerpania przydzielonych zasobów, dzięki czemu aplikacje działają w sposób nieprzerwany i bezawaryjny. Ma to świetny wpływ na profesjonalny wizerunek Finału WOŚP.

Dariusz Matynia
ADMINISTRATOR IT FUNDACJI WOŚP
Masz pytania?

Nasi doradcy czekają na kontakt od Ciebie.

Paweł Pętlicki

CLOUD SERVICE MANAGER

[email protected]

LinkedIn