Rozwój technologii LTE w Polkomtelu

Klient: Polkomtel

Polski operator polskiej telefonii komórkowej Plus, liczącej ok. 14 mln. użytkowników. Operator dynamicznie rozwija technologie transmisji danych umożliwiające coraz szybsze korzystanie z internetu.

Geneza

W związku z rozwojem aplikacji biznesowych i usług operatorskich dla użytkowników, zwiększyła się także dynamika ruchu w sieci Operatora. Klient poszukiwał odpowiedniego rozwiązania, które zaadresowałoby potrzeby technologiczne z tym związane. Zespół inżynierów Atende opracował konfigurację w oparciu o rozwiązania Cisco, która optymalnie spełniła wymogi techniczne Polkomtela. Projekt to również wynik długofalowej współpracy opartej na zaufaniu biznesowym.

Rozwiązanie

Nieustający rozwój technologii transmisji danych, w tym LTE (ang. Long Term Evolution), wymaga posiadania przez operatorów telekomunikacyjnych odpowiedniego styku do Internetu. Zwiększające się potrzeby użytkowników oraz wzrost wolumenu ruchu, skłoniły Polkomtel do rozbudowy posiadanej infrastruktury. W ramach wieloletniej współpracy firma Atende zrealizowała dziesiątki projektów dla Polkomtel, w tym również projekt wymiany routerów brzegowych.

Projekt ten polegał nie tylko na wymianie urządzeń, ale też na przebudowie architektury punktów styku w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb, a także na przełączeniu klientów Operatora oraz przeprowadzeniu przez ekspertów Atende serii specjalistycznych szkoleń.

Wymiana routerów odbyła się w dwóch lokalizacjach: Warszawie i Poznaniu, gdzie znajdują się tzw. punkty wymiany ruchu z innymi sieciami (ang. Internet Exchange Point). Punkty te dają operatorom wzajemny, równorzędny dostęp do swoich sieci, a także umożliwiają tworzenie prywatnych i dwustronnych połączeń (ang. peering). Dzięki temu możliwe jest zwiększenie transferu oraz niezawodności przesyłania danych, a także zachowanie ciągłości działania usług.

Dostarczona infrastruktura jest skalowalna i umożliwia rozwój technologii 100 GE przy jednoczesnym bezawaryjnym dostępie usług dla użytkowników.

Korzyści

obniżenie kosztów łączy operatorskich w ramach Grupy Cyfrowy Polsat

możliwość oferowania większych i szybszych pakietów usług oraz podniesienie niezawodności dostępu do Internetu dla abonenta końcowego

wdrożenie rozwiązania przy jednoczesnym bezprzerwowym działaniu usług Operatora

Rozbudowa urządzeń za pomocą kart liniowych 5 generacji oraz przeniesienie modułów zarządzania na platformę IOS XR-64 bit umożliwiło zwiększenie niezawodności, skalowalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury rdzeniowej. Zarządzanie wsparte poprzez JSON, GPB oraz model YANG zwiększa autonomiczność infrastruktury Klienta, która przenosi się, na jakość usług LTE dla użytkowników końcowych. 

Mateusz Skrzyński
Konsultant ds. Sieci, Atende