DevOps w UNIQA - migracja krytycznych aplikacji cloud-to-cloud

Klient: UNIQA

UNIQA to firma z 200-letnią historią, która aktualnie jest 5. grupą ubezpieczeniową w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2020 roku UNIQA została właścicielem spółek AXA m.in. w Polsce, co umocniło jej pozycję na lokalnym rynku ubezpieczeniowym. W Polsce ubezpieczyciel ma ponad 5 milionów klientów, a we wszystkich 18 krajach, w których działa Grup,  ma ich 16 milionów klientów. Grupa zatrudnia 15 tysięcy pracowników w całej Europie i zarządza aktywami o wartości 31,5 mld €.

Wyzwania technologiczne firmy UNIQA

Ubezpieczenia od lat opierają się na wzajemnym zaufaniu i bliskiej współpracy między firmami ubezpieczeniowymi i ich klientami. To co współcześnie wyróżnia dobre relacje w sektorze ubezpieczeń, to możliwość swobodnego wyboru przez klientów formy kontaktu z ubezpieczycielem i ogromny wzrost znaczenia kanałów cyfrowych. Kontakt z klientami z wykorzystaniem kanałów cyfrowych wymaga zapewnienia ich niezawodności. Dodatkowo również atrakcyjności od strony treści i szybkiego dostosowania do zmieniających się wymagań klientów i celów biznesowych. W UNIQA, mimo iż aplikacje działały w chmurze, wykorzystywały tylko wybrane elementy metodyki DevOps. Atende, jako wieloletni i zaufany partner technologiczny firmy UNIQA, zaproponowało modernizację aktualnych rozwiązań.

Wdrożenie

Zespół inżynierów Atende wspólnie z zespołem technicznym Uniqa zaprojektował i przygotował nowe środowisko docelowe, na potrzeby migracji w modelu cloud-to-cloud kalkulatora składek ubezpieczeniowych i portalu klienta. Od samego początku działaliśmy w modelu DevOps, stawiając na pełną automatyzację i bliską współpracę z osobami, które obecnie zarządzają infrastrukturą w cloud. Dla osiągnięcia najlepszych efektów, korzystaliśmy z dedykowanych narzędzi chmury publicznej, które pozwalają urzeczywistnić ideę DevOps. Dzięki nim zdefiniowaliśmy całe środowisko uruchomieniowe za pomocą kodu (Infrastructure as a Code), a także pomogliśmy uporządkować procesy Continuous Integration i Continuous Delivery/Deployment (CI/CD) działające już w ramach organizacji. Takie podejście znacząco usprawnia i automatyzuje proces  zmian w infrastrukturze w przyszłości i powoduje, że będą one bardziej przewidywalne oraz znacząco skrócono „Time2market”.

Kalkulator składek ubezpieczeniowych UNIQA
Kalkulator składek ubezpieczeniowych UNIQA
Szczegóły techniczne wdrożenia

W oparciu o usługi Microsoft Azure Virtual Machines, Azure Service Fabric, Cosmos DB, Azure Blob Storage, przeniesiono systemy firmy Uniqa miedzy tenantami Microsoft Azure z wykorzystaniem narzędzi wspierających model DevOps i GitOps. Zespół inżynierów Atende i UNIQA współpracował przy zaprojektowaniu i uporządkowaniu nowego środowiska  z wykorzystaniem narzędzi Infrastructure as Code (IaC) - Terraform. Cały proces wykorzystuje dodatkowo narzędzia Microsoft, takie jak: Azure DevOps Services, Azure Pipelines, Azure Repo, Azure Artifacts z wersjonowaniem kodu, obsługą deploymentu, zarządzaniem uprawnieniami oraz bezpiecznym przekazywaniem wrażliwych danych dostępowych z wykorzystaniem Azure Key Vault.

 

Świadczyliśmy usługi konsultacji wspierające klienta w całym procesie wprowadzania zmiany, w tym w zakresie nowych procesów bezpieczeństwa. Zintegrowano istniejące środowisko on-premise klienta z wykorzystaniem urządzeń F5 za pomocą Azure VPN Gateway w modelu High Availability za pomocą protokołu BGP i dwóch niezależnych peerów.

Plany na przyszłość

W dalszych krokach firma chce przenieść do Cloud rozwiązania kontenerowe oraz optymalizować zużycie zasobów, jednocześnie pracując nad przystosowaniem swoich systemów do modelu „Cloud Native”.

Korzyści

Przygotowanie i uruchomienie procesów CI/CD oraz rozbudowa automatyzacji przyniosło mierzalne korzyści dla zespołów biznesowych i IT.

Większa niezawodność środowiska oraz aplikacji

Krótszy czas potrzebny na wdrożenie nowych rozwiązań i publikowanie nowych wersji aplikacji

Zgodność z wysokimi standardami  bezpieczeństwa dla sektora finansowego

Masz pytania?

Nasz doradca czeka na kontakt od Ciebie.

Paweł Pętlicki

Starszy Konsultant Wsparcia Sprzedaży

[email protected]

LinkedIn