Smart Monitoring – inteligentny sposób na zapewnienie ciągłości działania

8/30/2022

W środowisku administratorów oraz Dyrektorów IT dużo mówi się o cyfrowej transformacji, migracji do chmury oraz zapewnieniu ciągłości działania. Działy IT stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnych organizacji i są kluczowym elementem niezbędnym do ich działania. Natomiast natłok operacji związanych z obszarem aplikacyjnym i funkcjonalnym potrafi sprawić, że administratorzy IT nie są w stanie odpowiednio zadbać o poziom infrastruktury IT.

Sprawnie działająca infrastruktura informatyczna to element niezbędny do zapewnienia działalności operacyjnej. Przerwa w jej działaniu spowodowana niedopatrzeniem, złą konfiguracją lub awarią sprzętową, może być dla organizacji równie kosztowna co niedziałająca funkcjonalność czy aplikacja realizująca krytyczny proces biznesowy.

Monitorowanie infrastruktury IT to zadanie czasochłonne i skomplikowane, przez co Działy IT nie zawsze mogą pozwolić sobie na kompleksowy monitoring swojego środowiska oraz aktywną pracę nad jego aktualnością. Wtedy z pomocą mogą przyjść usługi Monitoring as a Service takie jak Atende Smart Monitoring.

Monitoring infrastruktury IT udostępniany jako usługa to rozwiązanie „szyte na miarę” klienta pozwalające skorzystać z wiedzy i doświadczenia zespołu profesjonalistów, którzy w zamian za określoną i przewidywalną opłatę, wesprą Dział IT w kompleksowym nadzorowaniu działania infrastruktury IT, a w razie wystąpienia problemów zakomunikują taki fakt do określonych osób zgodnie z wcześniej opracowaną procedurą. W zależności od wybranego pakietu usług istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia zespołów inżynierskich Atende, które podejmą działania i rozwiążą zgłoszony przez monitoring problem.

Smart Monitoring – na czym polega inteligentne monitorowanie infrastruktury IT

Smart Monitoring jest usługą Atende, która pozwala na całodobowe monitorowanie infrastruktury IT i aplikacji. Wyróżnikiem rozwiązania jest połączenie systemu monitorowania infrastruktury z zespołem monitorowania, który w trybie 24/7 czuwa i reaguje na pojawiające się w systemie zdarzenia.

Monitoring as a Service to nowoczesne rozwiązanie, które powstało w celu odciążenia Działów IT, które swoją uwagę mogą wykorzystać do wsparcia biznesu. W ramach usługi, Smart Monitoring pozwala na kompleksowe monitorowanie infrastruktury IT, ale system ten posiada również szereg dodatkowych zalet. Zaliczamy do nich:


01

Pracę w modelu 24/7/365

02

Pomoc w zachowaniu ciągłości działania organizacji

03

Wsparcie eksperckie dla zespołu IT klienta

04

Dostosowanie procedur do potrzeb organizacji

05

Pomoc z rozwiązywaniem problemów zewnętrznych np. z dostępem do sieci

06

Wsparcie procesów IT w organizacji

07

Praca w oparciu o ustalone i zdefiniowane wspólnie z Klientem procedury reagowania

Jakie elementy infrastruktury IT obejmuje zasięgiem działania Smart Monitoring?

01

Aplikacje biznesowe

02

Chmurę obliczeniową (prywatną i publiczną)

03

Serwery i pamięć masową

04

Systemy operacyjne

05

Sieci

06

Infrastrukturę centrum danych

Jak Smart Monitoring wspomaga pracowników Działów IT?

Smart Monitoring to rozwiązanie, którego zadaniem jest aktywne monitorowanie infrastruktury IT w celu identyfikacji wszelkich anomalii w zakresie monitorowanych parametrów, co znacząco odciąża pracowników działów IT. Skorzystają oni z:
01

Dostępu do ponad 1800 mierników

02

Wsparcia zespołu 50 certyfikowanych inżynierów

03

Dashboardu online z dostępem do statystyk

04

Natychmiastowego powiadamiania o występujących zdarzeniach

05

Informacji o usterkach dostarczanych w dogodny sposób - telefonicznie, poprzez SMS lub mail

06

Możliwości tworzenia czujek dostosowanych do własnych wymagań

Jakie korzyści przynosi wdrożenie Smart Monitoringu w organizacji?

Wdrożenie usługi Monitoring as a Service przynosi wymierne korzyści dla całej organizacji. Do najważniejszych benefitów zaliczamy:01

Zmniejszenie liczby awarii i przestojów

02

Stały dostęp do informacji o stanie monitorowanego środowiska

03

Redukcję czasu reakcji na występujące zdarzenia

04

Procedury reagowania dostosowane do wymagań klienta

05

Zwiększenie dostępności systemów IT

Schemat realizacji usług w modelu Monitoring as a Service

Rozważając wdrożenie Monitoring as a Service w organizacji warto wiedzieć, że Smart Monitoring nie uzyskuje dostępu do żadnych danych wrażliwych, które są przetwarzane przez organizacje. Połączenie z infrastrukturą IT odbywa się za pośrednictwem odpowiednio zaszyfrowanego tunelu VPN. Gromadzone dane o parametrach pracy środowiska są przetwarzane przez zespół specjalistów Service Desk.

Atende jako podmiot oferujący usługi Monitoring as a Service nie może uzyskać dostępu do jakichkolwiek informacji, które przetwarzane są w monitorowanym środowisku.

Co wyróżnia Atende Smart Monitoring od innych usług typu Monitoring as a Service?

Smart Monitoring to usługa, która charakteryzuje się wysokim poziomem dojrzałości. Nasi inżynierowie monitorujący środowiska IT posiadają umiejętności eksperckie z zakresu systemów bezpieczeństwa (CISSP), środowisk chmurowych (VCAP) oraz rozwiązań sieciowych (CCIE).

Atende posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z dużymi klientami z różnych branż, które pozwala dostosowywać Monitoring as a Service do określonych wymagań organizacji.

Niezwykle ważnymi elementami pozwalającymi na monitorowanie w modelu 24/7/365 są własne Centrum Obsługi Klienta oraz serwis o zasięgu krajowym. Pozwalają one na nieprzerwane świadczenie usług oraz szybkie rozwiązanie napotkanych problemów.

Zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa potwierdza Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego oraz certyfikaty ISO 27001, AQAP 2110, ISO 9001.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Paweł Pętlicki

Starszy Konsultant Wsparcia Sprzedaży

[email protected]

22 295 7340

LinkedIn