Disaster Recovery Center w usłudze – gdy nie stać Cię na przerwę w działaniu

7/4/2022

Disaster Recovery Center as a Service

Podstawą funkcjonowania nowoczesnych organizacji są systemy informatyczne. W dzisiejszych czasach posiadanie nawet wielu kopii zapasowych przetwarzanych danych jest rozwiązaniem niewystarczającym. Aby zapewnić organizacji ciągłość działania w przypadku awarii infrastrukturalnej niezbędne jest centrum odzyskiwania danych po awarii – Disaster Recovery Center.

DRC – Czym jest Disaster Recovery Center?

DRC to rozwiązanie, które pozwala zachować ciągłość działania organizacji w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Niestety budowa własnego Disaster Recovery Center wymaga dużych nakładów finansowych oraz zespołu IT, który zbuduje, skonfiguruje oraz będzie zarządzać centrum odzyskiwania danych po awarii. Warto zwrócić również uwagę na konieczność odpowiedniego wyboru lokalizacji – umiejscowienie DRC w bliskim sąsiedztwie podstawowej infrastruktury IT organizacji, nie gwarantuje skuteczności działania w przypadku rozległej awarii sieciowej, problemów z systemem zasilania, czy klęski naturalnej.

Na rynku istnieje dużo małych i średnich firm, którym zależy na zachowaniu ciągłości działania, ale z różnych powodów (finansowych lub organizacyjnych) nie są w stanie samodzielnie zbudować Disaster Recovery Center. W tym miejscu z pomocą przychodzi DRC oferowane jako usługa - DRaaS.

DRaaS – Disaster Recovery Center as a Service

DRaaS to nic innego jak Disaster Recovery Center udostępniane jako usługa. Rozwiązanie to jest wygodne w użyciu, bezpieczne oraz pozwala na efektywne zabezpieczenie infrastruktury IT w zamian za przewidywalną opłatę miesięczną.

Disaster Recovery Center as a Service to technologia, która pozwala wykorzystać wszystkie cechy klasycznego DRC bez konieczności zakupu, utrzymania i zarządzania własną infrastrukturą. Jest to również wysoce uniwersalne rozwiązanie, które umożliwia zabezpieczenie zarówno środowisk wirtualnych, jak i fizycznych.

Korzystając z DRaaS organizacja może skupić się na własnej działalności, zostawiając bieżące zarządzanie DRC usługodawcy dostarczającemu Disaster Recovery Center as a Service.

W Atende do budowy DRaaS wykorzystujemy popularnych dostawców usług chmurowych – Microsoft, Google oraz Amazon, którzy posiadają swoje regiony na całym świecie. Jeśli tylko nie ma przeszkód komunikacyjnych, nasze DRC możemy uruchomić tysiące kilometrów od Polski, a nawet na innym kontynencie.

Do czego wykorzystuje się DRaaS?

Disaster Recovery Center as a Service to rozwiązanie, które przydaje się zazwyczaj w najmniej oczekiwanym momencie – po wystąpieniu poważnej awarii w infrastrukturze IT. W wielu organizacjach występuje wtedy przerwa w ciągłości działania związana z koniecznością naprawy sprzętu oraz odtworzeniem danych z kopii zapasowych. Backup nadal jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa danych, ale w dzisiejszych czasach organizacje powinny inwestować również w centra odzyskiwania danych po awarii, które pozwalają na utrzymanie ciągłości działania w momencie wystąpienia awarii.

Jak działa DRaaS?

Disaster Recovery Center as a Service bazuje na replikacji systemów informatycznych do wybranej chmury obliczeniowej. W razie wystąpienia awarii ośrodka podstawowego, systemy uruchamiane są w ośrodku zapasowym, co pozwala zapewnić ciągłość działania do czasu rozwiązania problemów z infrastrukturą IT organizacji.

DRaaS to usługa rozliczana na podstawie liczby chronionych maszyn (wirtualnych lub fizycznych) i ilości replikowanych danych. Dzięki temu organizacje płacą jedynie za faktycznie wykorzystywaną infrastrukturę, co ogranicza koszty. Dodatkowe opłaty za moc obliczeniową naliczane są dopiero po uruchomieniu trybu Failover – od momentu wystąpienia awarii do jej usunięcia.

Jakie są zalety DRaaS?

Disaster Recovery Center as a Service eliminuje konieczność budowania oraz wyposażania dodatkowego centrum danych na potrzeby Disaster Recovery Center. Organizacja nie musi dublować sprzętu i oprogramowania pomiędzy głównym centrum danych, a ośrodkiem DR. Rozwiązanie to uwalnia również wewnętrzny personel IT, od konieczności stałej opieki nad zapasowym ośrodkiem, którego potrzeba jest tylko incydentalna.

Na co zwrócić uwagę wybierając DRaaS?

Decydując się na Disaster Recovery Center as a Service należy dokładnie zweryfikować usługodawcę, który jest kluczowy w procesie działania DRC. Warto dokładnie sprawdzić parametry dostępności usługi, czasy przełączenia, replikacji, a także godziny obsługi. Należy również przeprowadzać stałe testy działania DRaaS, aby uniknąć problemów z działaniem ośrodka zapasowego, w momencie wystąpienia faktycznej awarii infrastruktury podstawowej.

Kiedy DRaaS zapewni ciągłość funkcjonowania organizacji?

Z DRaaS skorzystamy w przypadku klęski żywiołowej (powodzie, pożary, huragany, blackout wywołany przez wysoką temperaturę otoczenia), awarii sprzętowych po stornie organizacji oraz Data Center, w którym znajdują się serwery, a także w momencie wystąpienia ataków cybernetycznych skierowanych na naszą organizację.

Według badań przeprowadzonych przez Ponemon Institute oraz Gartnera koszt przestoju i utraty ciągłości działania w momencie wystąpienia awarii może wynosić nawet od $5 000 do niespełna $9 000 za minutę. Aż 93% małych i średnich organizacji, które nie wdrożyły DRC lub DRaaS kończy swoją działalność w okresie roku po wystąpieniu poważnej awarii infrastrukturalnej.

Dla jakich organizacji przygotowano DRaaS?

Disaster Recovery Center as a Service to rozwiązanie dla firm nie mogących pozwolić sobie nawet na minimalne przestoje w funkcjonowaniu infrastruktury IT, która jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania biznesu.01

Logistyka

02

Spedycja

03

Handel

04

Finanse

05

Produkcja

DRaaS vs BaaS – jakie są najważniejsze różnice?

Wiele organizacji wykorzystuje rozwiązania BaaS Backup as a Service. Przedsiębiorstwa te często zastanawiają się czy w takim przypadku warto inwestować dodatkowo w Disaster Recovery Center as a Service. W praktyce obie usługi się uzupełniają, zapewniając kompleksową ochronę infrastruktury IT przed atakami. BaaS odpowiada za ciągłe zabezpieczanie przetwarzanych danych, a DRaaS za zapewnienie ciągłości.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Paweł Pętlicki

STARSZY KONSULTANT WSPARCIA SPRZEDAŻY

[email protected]

22 295 73 00

LinkedIn