Czy chmura może być bezpieczna? Co z bezpieczeństwem moich danych?

Zabezpieczenie infrastruktury IT od wielu lat stanowi nie lada wyzwanie dla administratorów oraz dyrektorów IT. Problem z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa staje się coraz poważniejszy. Incydentów przybywa, a ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane.

Dynamiczny rozwój cyberzagrożeń utrudnia zabezpieczenie infrastruktury on-premise

Lokalne centra danych wymagają niezwykle wysokich nakładów pracy w ich tworzeniu oraz utrzymaniu. Aktualnie największym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko samej infrastruktury np. serwerów, routerów czy przełączników sieciowych, ale również przetwarzanych danych.

Rozwiązania chmurowe pozwalają rozwiązać problem z zabezpieczeniem infrastruktury IT

Dzisiejsza dynamika zmiany środowisk teleinformatycznych, jak również nieustanna ewolucja zagrożeń wynikających z działań cyberprzestępców, wymaga wykorzystania spójnych, gwarantujących bezpieczeństwo rozwiązań oraz nieustannego monitorowania infrastruktury.

Z pomocą w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniem infrastruktury IT przychodzą nowoczesne rozwiązania chmurowe. Chmura obliczeniowa oferuje nie tylko elastyczność i dostępność. Do jej zalet zaliczamy również szereg dedykowanych narzędzi, które pozwalają weryfikować poziom bezpieczeństwa poprzez monitorowanie na bieżąco, dostosowywanie do zmieniającego się świata IT oraz reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

Zero Trust podstawą bezpieczeństwa środowisk chmurowych

Bezpieczeństwo środowisk chmurowych opiera się na metodyce Zero Trust. Wprowadzone do użytku w 2010 roku pojęcie zakłada, że najważniejszą zasadą zachowania bezpieczeństwa środowisk chmurowych jest stosowanie braku zaufania do wszystkich danych i użytkowników, które z nich korzystają. Zero Trust polega na weryfikowaniu – autoryzowaniu, sprawdzaniu i zabezpieczaniu każdego elementu środowiska chmurowego, aby ograniczyć ryzyko wycieku danych i nieuprawnionego dostępu do chmury.

Dzięki Zero Trust użytkownicy otrzymują dostęp jedynie do tych zasobów, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Całość integrowana jest z odpowiednio zabezpieczonymi aplikacjami internetowymi, które posiadają wdrożone systemy zarządzania uprawnieniami oraz zabezpieczone dostępy do portów sieciowych.

Środowiska chmurowe dbają o bezpieczeństwo również poprzez mikrosegmentację, która pozwala zwiększyć bezpieczeństwo chmury obliczeniowej. Mikrosegmentacja tworzy zabezpieczone strefy infrastruktury, które mogą być redundantne w różnych strefach dostępności tj. w centrach danych, które znajdują się w różnych lokalizacjach.

Natywne zabezpieczenia chmury obliczeniowej

Dostawcy największych rozwiązań chmurowych oferują wiele funkcji i zabezpieczeń natywnych, które pozwalają zadbać o bezpieczeństwo danych. Systemy zabezpieczeń chmurowych klasy korporacyjnej chronią dane przed wyciekami, naruszeniami oraz atakami ukierunkowanymi na środowiska chmurowe. Dodatkowo dostawcy usług chmurowych umożliwiają spełnienie regulacji i wymagań sektorowych, jakie narzucane są na infrastrukturę IT przez legislatorów.


Najważniejsze narzędzia do zapewnienie bezpieczeństwa w środowiskach chmurowych

01

IAM

02

DLP

03

SIEM

04

DRaaS
Narzędzia i usługi zarządzania tożsamością i dostępem
(IAM) umożliwiają wdrażanie protokołów egzekwowania dla wszystkich użytkowników próbujących uzyskać dostęp do usług zarówno lokalnych, jak i opartych na chmurze. Podstawową funkcją IAM jest tworzenie cyfrowych tożsamości dla wszystkich użytkowników, dzięki czemu mogą oni być aktywnie monitorowani i ograniczani w razie potrzeby podczas wszystkich interakcji z danymi.

Usługi zapobiegania utracie danych (DLP) oferują zestaw narzędzi i usług zaprojektowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w chmurze. Rozwiązania DLP wykorzystują połączenie alertów naprawczych, szyfrowania danych i innych środków zapobiegawczych w celu ochrony wszystkich przechowywanych danych. Dodatkowo chmura daje narzędzia umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa, jak również szybkie ich odtworzenie po wystąpieniu awarii (DRaaS).

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) jest kompleksowym rozwiązaniem w zakresie orkiestracji bezpieczeństwa, które automatyzuje monitorowanie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia w środowiskach opartych na chmurze obliczeniowej. Dzięki wykorzystaniu technologii opartych na sztucznej inteligencji (AI) do korelacji danych z wielu platform i zasobów cyfrowych, technologia SIEM daje zespołom IT możliwość skutecznego stosowania protokołów bezpieczeństwa sieciowego przy jednoczesnej możliwości szybkiego reagowania na wszelkie potencjalne zagrożenia.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Niezależnie od środków zapobiegawczych, jakie organizacje stosują w swoich infrastrukturach lokalnych i chmurowych, musimy zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia przypadków naruszenia danych i zakłócenia działania systemu. Chmura obliczeniowa jest w stanie szybko reagować na nowo odkryte podatności lub znaczące awarie systemu. Rozwiązania w zakresie odzyskiwania danych po awarii są podstawą bezpieczeństwa w chmurze i zapewniają organizacjom narzędzia, usługi i protokoły niezbędne do przyspieszenia odzyskiwania utraconych danych i wznowienia działania biznesu.

Chmura publiczna jest podstawowym elementem funkcjonowania największych koncernów

Wiele globalnych koncernów korzysta z chmury publicznej, na niej opierając swoje bezpieczeństwo IT i budując kluczowe systemy.

Z zalet Microsoft Azure czy Google Cloud korzysta Pepsi, PayPal, Twitter, Airbus, UPS, CarrefourProcter & Gamble, CCC, Daimler, Fujitsu, Nestle, Bosch, Lenovo, Toyota czy Renault. Firmy te udowadniają, że chmura obliczeniowa to bezpieczne i przyszłościowe rozwiązanie, w które warto inwestować.