Cisco HyperFlex – nowe podejście do hiperkonwergencji

12/8/2021

Przestrzeń dyskowa, moc obliczeniowa i sieć jako jeden komponent? To jest właśnie technologia hiperkonwergentna, kierunek w którym rozwija się nowoczesna infrastruktura IT. Niesie ze sobą wiele zalet, m.in. skalowalność zasobów oraz zwiększoną wydajność systemów IT, co może kojarzyć się z chmurą. Otwiera to nowe możliwości przed działami IT organizacji – czas poświęcany na integrację różnych komponentów infrastruktury mogą wykorzystać na skupienie się na procesach i aplikacjach biznesowych.

Budowa Cisco HyperFlex

Podstawę całej infrastruktury HyperFlex tworzą tradycyjne serwery rackowe Cisco UCS serii C oraz serwery Blade jako węzły dostarczające moc obliczeniową. Oprogramowanie do zarządzania konfiguracją wszystkich serwerów w klastrze, UCS Manager, tworzy automatycznie tożsamość serwera – tzn. określa ilość kart sieciowych, kart HBA, MAC adresy, ustawienia BIOSU, dysków itp. Do uruchomienia automatycznej konfiguracji niezbędne jest podanie nazwy hostów, adresacja IP, serwery NTP, DNS, w efekcie czego konfigurowany jest wirtualizator (Vmware lub Hyper-V) i tworzony w pełni gotowy klaster. Budowę HyperFlexa uzupełnia trzon platformy, który tworzą serwery konwergentne (c220 i c240) podłączone do modułów Fabric Interconnect (inteligentnych przełączników).

Co wyróżnia Cisco HyperFlex

Na uwagę przede wszystkim zasługują elastyczność oraz łatwość we wdrożeniu i utrzymaniu. Jest to furtka do zwinnego działania, czego efektem mogą być np. szybkie zmiany w aplikacjach biznesowych. Ponadto wspomniana elastyczność pozwala na rozbudowywanie puli zasobów adekwatnie do bieżących potrzeb – zwiększamy zasoby odpowiednio do obciążenia. Dzięki temu generujemy znaczne oszczędności i płacimy tylko za rzeczywiste korzystanie z infrastruktury. Cisco HyperFlex zapewnia ponadto wysoki poziom bezpieczeństwa – dane zapisywane są w trzech kopiach (Replication Factor (RF3)), na każdym nod’ie w klastrze. Dzięki temu ryzyko awarii jest bardzo niskie, a jeśli nawet do niej dojdzie to system od razu się odbudowuje, a ciągłość pracy jest zachowana.

Zarządzanie systemem HyperFlex

Platforma HyperFlex daje możliwość zintegrowanego zarządzania klastrem:

- lokalnie poprzez webowy interfejs HX Connect lub przez dedykowany plugin do vCenter
- centralne zarządzanie poprzez platformę Cisco Intersight.

Drugi typ zarządzania polega na kompleksowym zarządzaniu i konfiguracji całej gamy serwerów Cisco UCS, jak również integruje się z innymi rozwiązaniami. Platforma Cisco Intersight bazuje na technikach uczenia maszynowego, analityki i automatyzacji. Ponadto integruje się z dostawcami wirtualizacji oraz macierzy dyskowych.

Zabezpieczenia danych

Celem zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa danych istnieją trzy różne scenariusze w zależności od parametrów RPO/RTO oraz rozmieszczenia geograficznego klastrów HyperFlex.

Metro Cluster polega na uruchomieniu w dwóch położonych blisko siebie data center, klastra rozciągniętego pomiędzy dwie lokalizacje. Scenariusz ten zapewnia RPO/RTO na poziomie 0 (brak utraty danych, ang. zero data loss).

Drugi wariant należy do replikacji asynchronicznej natywnie wbudowanej w HyperFlex. Pozwala na replikowanie maszyn wirtualnych lub grup maszyn wirtualnych do drugiego klastra przy zachowaniu częstotliwości nawet co 5 min. Nie ma tutaj ograniczeń jeśli chodzi o odległości między data center.

Ostatni koncept dotyczy lokalnej ochrony danych. Zwykle zakłada tworzenie kopii zapasowych celem zabezpieczenia danych w sytuacji ich nagłej utraty, uszkodzenia infrastruktury czy ataku typu ransomware.

HyperFlex umożliwia cykliczne wykonywanie kopii migawkowych (snapshotów), które bazują na wskaźnikach. Oznacza to, że nie wymagają dodatkowego miejsca na przestrzeni dyskowej oraz nie zmniejszają wydajności.

Wydajność systemu HyperFlex

Najważniejsze zalety platformy Cisco HyperFlex opisują poniższe punkty:

- 3 razy więcej VM na tej samej liczbie węzłów
- 3 razy niższy całkowity koszt posiadania (TCO)
- większa przewidywalność (7:1 zredukowana zmienność IOPS)
- wbudowane mechanizmy redukcji danych (deduplikacja i kompresja).

Dodatkowo budowę HyperFlexa uzupełnia specjalnie zbudowana, wysoce wydajna platforma HX Data Platform.

Z racji tego, że HyperFlex jest rozwiązaniem bazowym umożliwiającym łączenie zasobów firmowych z rozwiązaniami chmurowymi, to pozwala działom IT równocześnie korzystać z obu środowisk.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Michał Chudek

Dyrektor Działu Techniki Systemowej

[email protected]

LinkedIn