Chmura obliczeniowa czy infrastruktura On-Premise - które rozwiązanie jest tańsze?

8/15/2022

Dyrektorzy IT coraz częściej stoją przed wyzwaniem wyboru sposobu dostarczenia infrastruktury IT. Wśród proponowanych rozwiązań można wybierać pomiędzy tradycyjną infrastrukturą On-Premise pozostającą własnością organizacji oraz chmurą obliczeniową rozliczaną w modelu subskrypcyjnym.

Wybór chmury to obecnie dominujący trend na całym świecie. Według danych przekazanych przez PMR w raporcie „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026”, wartość polskiego rynku chmurowego w 2022 roku przekroczy kwotę 3 miliardów złotych. W 2021 roku wykorzystanie chmury obliczeniowej wzrosło o 30% rok do roku, a szczególnie dużą dynamikę we wdrażaniu usług chmurowych widać od momentu wybuchu pandemii COVID-19, która wymusiła zmianę w podejściu do budowania infrastruktury IT.

Wiele przedsiębiorstw zastanawia się nad odejściem od dotychczas stosowanych sposobów dostarczania infrastruktury informatycznej na rzecz rozwiązań chmurowych, które cechują się na pewno wyższą elastycznością, dostępnością i prostszym zarządzaniem. Ale czy rozwiązania chmurowe cechują się również niższym kosztem? Spróbujmy to sprawdzić.

TCO – Total Cost Of Ownership dla chmury obliczeniowej oraz infrastruktury On-Premise

Decyzje dotyczące wyboru modelu zakupu infrastruktury IT zazwyczaj podejmowane są na podstawie porównania wskaźnika TCO Total Cost Of Ownership, czyli całkowitego kosztu posiadania. Zaproponowane przez Gartnera w 1987 roku rozwiązanie pozwala firmom obliczyć dokładne skutki ekonomiczne jakie zostaną poniesione w całym cyklu życia projektów informatycznych.

Kalkulacja kosztów

Na co zwrócić uwagę podczas obliczania wskaźnika TCO dla infrastruktury On-Premise oraz chmury obliczeniowej?

W skład TCO rozwiązań on-premise wchodzi wiele elementów, które należy uwzględnić w wyliczeniach i których wartość łatwo wyrazić w pieniądzach. Zaliczamy do nich:


01

Koszty serwerów

02

Koszty pamięci masowej

03

Koszty urządzeń sieciowych

04

Koszty pracy niezbędnej do utrzymania infrastruktury – administratorów systemowych, sieciowych, zespołu wsparcia, bieżącego zarządzania i opieki

05

Dodatkowe koszty związane z wdrożeniami, zarządzaniem projektami, usługami zewnętrznymi, szkoleniem pracowników ale także obsługą prawną, czy kosztem kapitału w czasie

Podczas obliczania kosztów sprzętu (serwerów, pamięci masowej oraz sieci) należy uwzględnić nie tylko sam sprzęt, ale również niezbędne oprogramowanie, support i pomoc techniczną oraz koszty związane z kolokacją, zasilaniem i ochroną dostępu.

W przypadku chmury obliczeniowej przeważającą większość kosztów stanowią opłaty miesięczne za wykorzystaną infrastrukturę ale nie możemy przy tym zapomnieć o kosztach związanych z migracją i  uruchomieniem usług, ich bieżącym zarządzaniem, a także niezbędnymi szkoleniami dla pracowników oraz wsparciem działów prawnych do obsługi umów i zapewnienia zgodności z wymaganiami branżowymi.

Natomiast decydując się na rozwiązanie chmurowe na pewno nie musimy martwić się awariami sprzętu, cenami prądu i samą kolokacją. Nie dotyczy nas również konieczność aktualizacji i dbania o infrastrukturę fizyczną w całym ciągu cyklu jej życia.

Porównanie kosztów na przykładzie usługi DRC On-Premise oraz DRaaS

Aby zobrazować proces obliczania TCO dla usług chmurowych oraz rozwiązań on-premise posłużymy się praktycznym przykładem obliczenia TCO dla DRC realizowanego w modelu On-Premise oraz w chmurze (jako DRaaS).

Tabela porównująca koszty On-Premiese oraz Chmury

Trzyletnie TCO dla usługi DRCaaS jest prawie 70 tys. PLN niżesz od rozwiązania on-premise.

Warto podkreślić również szereg korzyści niematerialnych rozwiązania cloudowego, które trudno wprost wyrazić w pieniądzach. Są to między innymi:01

Zmiana modelu z capex na opex

02

Krótki czas uruchomienia usługi

03

Wysoka elastyczność

04

Stały dostęp do najnowszych technologii


Należy rozważyć również pewne ryzyka i ograniczenia spowodowane wyborem chmury obliczeniowej, o których trudno dowiedzieć się od dostawców chmury. Zaliczamy do nich:


01

Ograniczenia prawne

02

Konieczność zmiany modelu funkcjonowania organizacji

03

Vendor lock-in

On-Premise vs chmura obliczeniowa – które rozwiązanie wybrać?

Decyzję o migracji do infrastruktury chmurowej warto podejmować świadomie – rozwiązania chmurowe mogą okazać się tańsze od infrastruktury on-premise ale żeby przekonać się o tym na własnej skórze, należy sumiennie przeprowadzić proces kalkulacji TCO, a także świadomie przeanalizować ryzyka, jakie niesie za sobą wykorzystanie usług chmurowych. Jest to skomplikowany i czasochłonny proces, ale w dłuższej perspektywie skrupulatne podejście do tematu pozwala dokonać właściwego i uzasadnionego wyboru.

Efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi może przynieść wymierne oszczędności dla budżetu IT, które można przeznaczyć na nowe projekty służące rozwojowi biznesu.

Na koniec warto zaznaczyć, że wybór między chmurą obliczeniową, a infrastrukturą on-premise może zależeć od sytuacji, w jakiej znajduje się nasza firma. Jest bardzo prawdopodobne, że firma dopiero zaczynająca działalność lub taka, która stoi przed koniecznością wymiany całej infrastruktury, łatwiej znajdzie argumenty za wyborem rozwiązania cloudowego. Dla firmy o rozwiniętej i dojrzałej własnej infrastrukturze, decyzja o migracji do chmury, tylko na podstawie czynników ekonomicznych, może być trudna do uzasadnienia.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Paweł Pętlicki

STARSZY KONSULTANT WSPARCIA SPRZEDAŻY

[email protected]

LinkedIn