Blockchain w służbie nowoczesnej energetyki

8/8/2022

Sieć blockchain

Blockchain to hasło kojarzące się głównie z kryptowalutami. Opracowana w 1991 roku przez Stuarta Habera i W. Scotta Stornetta technologia służy do zapewnienia integralności oraz nienaruszalności zapisanych danych. W praktyce poza kryptowalutami naturalnym segmentem rynku, w którym blockchain posiada wiele użytecznych przypadków wykorzystania jest nowoczesna energetyka, gdzie liczy się bezpieczeństwo komunikacji, dokładność oraz nienaruszalność danych.

Technologia blockchain służy do budowy łańcucha bloków, w którym można zapisywać dowolne dane. Ponieważ każdy zapisany blok posiada w sobie odniesienie do poprzedniego bloku, tworzy się nierozerwalny łańcuch uniemożliwiający usuwanie czy modyfikację danych.

Blockchain gwarantuje jawną historię operacji i audytowalność

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisanych już danych jest niemożliwe, ponieważ identyczne kopie całego łańcucha są przechowywane na różnych serwerach w rozproszonej sieci, co jest dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa. Baza danych jest współdzielona z publiczną lub prywatną siecią komputerową. Wszelkie transakcje odbywające się w ramach systemu są nieodwracalne, w pełni zabezpieczone oraz udokumentowane. Historię zapisów można przejrzeć i zweryfikować, co dodatkowo zwiększa zaufanie oraz umożliwia łatwe i sprawne przeprowadzenie audytu.

Blockchain umożliwia zachowanie ciągłości działania

Wdrożenie blockchain to również gwarancja wysokiej niezawodności oraz zabezpieczenia ciągłości działania. Każdy węzeł komputerowy w sieci przechowuje kopię rejestru, co pozwala wyeliminować pojedyncze punkty awarii wynikające z przechowywania danych w jednym miejscu.

Blockchain ze względu na swoje cechy charakterystyczne, świetnie sprawdza się w służbie nowoczesnej energetyki. W dobie stale drożejącej energii elektrycznej, aktywnej walki o poprawę jakości środowiska naturalnego, dążenia do eliminacji smogu, ograniczenia produkcji CO2, warto sięgnąć po odnawialne źródła energii wspierane przez technologię blockchain.

Energetyka jutra zakłada odejście od scentralizowanego modelu dystrybucji energii elektrycznej

Energetyka to gałąź przemysłu, która potrafi doskonale wykorzystać możliwości udostępniane przez blockchain. Aktualny system energetyczny zakłada wykorzystanie scentralizowanych zakładów wytwarzających energię elektryczną. Rozległa sieć przesyłu i dystrybucji wiąże się z dużymi stratami energii podczas dostarczania jej do odbiorców. Awarie linii przesyłowych i transformatorów powodują także zaburzenie dostępu do energii elektrycznej na rozległym obszarze. Taki system zdaje się nie być optymalny, a jego koszty utrzymania i serwisowania są niezwykle kosztowne. W dobie drożejącej energii elektrycznej, znacząco zwiększa to koszty energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Scentralizowany system zarządzania energią elektryczną

System energetyczny jutra opiera się na OZE i magazynach energii

W niedalekiej przyszłości energetyka rozwinie się w modelu rozproszonym, który będzie łączył federacje mniejszych systemów energetycznych (zbiór mikro-sieci).

Odbiorcy energii elektrycznej będą również prosumentami – lokalnymi producentami energii elektrycznej, która będzie udostępniana w ich najbliższym otoczeniu.

Dzięki lokalnemu wytwarzaniu oraz konsumpcji energii elektrycznej zminimalizowane zostaną straty wynikające z przesyłu. Awaria pojedynczego elementu nie będzie też zaburzać pracy całego systemu.

System energetyczny jutra, poza rozproszeniem infrastruktury, zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii pozwalających efektywnie przechowywać wytworzoną energię.

Jak blockchain może wspomóc funkcjonowanie nowoczesnej energetyki?

W Atende wykorzystujemy technologię blockchain od wielu lat. Z powodzeniem sprawdza się w zastosowaniu trwałego nośnika. Spółki z sektora energetycznego także posiadają masowego odbiorcę i również powinny komunikować się z nim poprzez Trwały Nośnik zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

Technologia blockchain może też wspomóc rozliczanie energii elektrycznej, gdzie fundamentalne znaczenie mają stabilność, bezpieczeństwo, sprawny przepływ komunikacji oraz innowacyjność.

Atende zakłada wykorzystanie technologii blockchain bezpośrednio w inteligentnych licznikach energii elektrycznej pracujących pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS rozwijanego przez Phoenix Systems z Grupy Atende. Inteligentne liczniki energii elektrycznej pozwalają na uruchomienie węzła blockchain bezpośrednio na liczniku i podpisywanie się pod rejestrowanymi danymi. O bezpieczeństwo każdorazowej rejestracji danych dba blockchain. Ze względu na charakterystykę liczników energii elektrycznej implementowany jest w nich tak zwany lekki węzeł (ang. Light node), czyli węzeł z własną kryptografią, ale bez przechowywania i weryfikowania całego rejestru.


Ładowanie auta elektrycznego z wykorzystaniem OZE

Takie podejście pozwala Grupie Atende projektować liczniki z funkcjonalnością przedpłaty, działające w taki sposób, że użytkownik może korzystać z energii dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Po uruchomieniu przez operatora takiej funkcjonalności, konsument może sam zarządzić swoim licznikiem z poziomu aplikacji mobilnej poprzez doładowanie swojego portfela i dokonywanie transakcji.

Wprowadzenie technologii blockchain do nowoczesnego systemu energetycznego pozwala również na wyeliminowanie centralnego pośrednika. Jego brak umożliwia zawieranie transakcji sprzedaży energii bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami, skracając proces do zaledwie kilku sekund oraz gwarantując w sposób niezaprzeczalny ceny i warunki transakcji w czasie rzeczywistym. Takie działanie ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo biznesu oraz pomaga obniżyć koszt energii dla odbiorców końcowych.

Nowoczesna energetyka nie może opierać się jedynie na trwałym rejestrze gromadzonych danych. Blockchain to jednak nie tyko rejestr. Wdrożenie tej technologii zapewnia interoperacyjność oraz możliwość wprowadzenia zupełnie nowych funkcjonalności. Rozwiązanie to  jest proste w użyciu i działa podobnie jak doładowanie telefonu na kartę (prepaid), dzięki czemu każdy konsument może poprzez aplikację dokonać zakupu energii i na bieżąco kontrolować jej zużycie. Podobnie jak w przypadku rozliczeń pomiędzy prosumentami, celem technologii blockchain jest zabezpieczenie decyzji konsumenta energii o zakupie, momencie oraz warunkach zawarcia takiej transakcji. Tego typu podejście odpowiada między innymi na potrzeby najmu krótkoterminowego. Skorzystają z niej również konsumenci wynajmujący mieszkania.

Sieć Blockchain

Blockchain pozwala również na śledzenie energii. Możliwe jest oznaczanie jej źródeł oraz zużycia, co pozwala prowadzić rejestr zielonej energii oraz optymalizować wykorzystanie energii powstałej z OZE.

Wprowadzenie modelu prosumenckiego zmieni system rozliczania za energię elektryczną. Trudno sobie go wyobrazić bez nowego systemu rozliczania gwarantującego obu stronom bezpieczeństwo warunków transakcji. Technologia blockchain wnosi korzyści dla użytkowników związane z potwierdzaniem i zabezpieczaniem zarówno momentu jak i warunków danej transakcji.

Praktyczne przykłady wykorzystania blockchain w energetyce

W Unii Europejskiej coraz więcej firm wykorzystuje blockchain do kolorowania energii - monitorowania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Aktualnie trwają prace nad możliwością podłączenia konkretnych paneli fotowoltaicznych oraz wiatraków, aby każda wygenerowana przez nie megawatogodzina (MWh) energii odnawialnej była jednoznacznie rejestrowana w sieci blockchain i posiadała zielony certyfikat gwarantujący, że energia pochodzi z OZE.

W Hiszpanii blockchain jest już wykorzystywany przy wydawaniu zielonych certyfikatów, przy współpracy z krajowym dostawcą energii, firmą Iberdrola, która wykorzystuje platformę blockchain dostarczaną przez Energy Web Foundation.

W Niemczach trwa pilotażowy program firmy Elblox, z którego mogą korzystać konsumenci energii elektrycznej, chcący stworzyć własny, indywidualny miks pochodzącej od wielu regionalnych producentów energii. W ramach programu powstała platforma konsumencka na wzór turystycznej witryny Airbnb. Jeśli rozwiązanie sprawdzi się w Niemczech, podobne platformy zostaną wprowadzone w kolejnych krajach.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Piotr Nadrowski

Kierownik Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów

[email protected]

LinkedIn