Bardzo dobry koniec roku Atende w sektorze telekomunikacyjnym

1/20/2015

Atende od lat oferuje usługi IT do wszystkich głównych sektorów rynku, jednak to sektor telekomunikacji i mediów ma szczególne znaczenie w przychodach Grupy Atende. Firma dzięki wysokiemu poziomowi kompetencji w zakresie obsługi operatorów telekomunikacyjnych, z roku na rok wzmacnia swoją pozycję w tym sektorze, co w konsekwencji przekłada się na przewagę konkurencyjną oraz większe przychody. Dodatkowo sektor ten odznacza się rosnącymi potrzebami w zakresie transmisji i przechowywania danych, chociażby ze względu na potrzeby nowego standardu telekomunikacyjnego jakim jest LTE, co sprzyja rozwojowi sprzedaży nowoczesnych technologii, w których spółka się specjalizuje.

Rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne technologie IT potwierdzają dane finansowe spółki. Ostatni kwartał 2014 r., w stosunku do IV kw. 2013 r., przyniósł wzrost sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego aż o 80%, co dało przychód o wartości ponad 33 mln zł netto.

 - Osiągnięte wyniki finansowe potwierdzają realizację strategii Atende, która przewiduje znaczny wzrost sprzedaży usług informatycznych, do sektora telekomunikacyjnego, ze względu na zapotrzebowanie związane z upowszechnieniem się nowoczesnych urządzeń przenośnych i lawinowo rosnącej transmisji danych. Dodatkowo posiadane przez nas kompetencje dają nam przewagę konkurencyjną na rynku, ze względu na bardzo wysokie wymagania ze strony operatorów. Słaba jakość jest momentalnie weryfikowana przez naszych partnerów, którymi są głównie operatorzy mobilni. Będziemy nadal starali się zasłużyć na miano zaufanego partnera technologicznego i biznesowego w tym sektorze – powiedział Roman Szwed, Prezes Atende S.A.

Prezes Atende przewiduje, że obserwowany trend lawinowego wzrostu transmisji danych u operatorów będzie się utrzymywać, co będzie wymagać poważnych inwestycji w infrastrukturę, a to z kolei w niedalekiej przyszłości może przełożyć się na zwiększenie poziomu zamówień i zyski firmy.