ATM Systemy Informatyczne zbuduje sieć szerokopasmową dla Jaworzna

11/22/2012

ATM Systemy Informatyczne wygrał przetarg nieograniczony na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Jaworznie. Spółka pokonała sześciu konkurentów. Dziś ATM Systemy Informatyczne oraz Urząd Miejski w Jaworznie podpisały umowę. Wartość zamówienia opiewa na kwotę ponad 8,5 mln złotych brutto.Przetarg, który wygrała Spółka ogłoszono w ramach projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno′ - Miejska Szerokopasmowa Sieć Teleinformatyczna w Jaworznie. Zakres prac określony umową obejmuje przygotowanie projektu budowlanego kablowej sieci światłowodowej wraz z jej wykonaniem oraz przygotowanie projektu technicznego połączeń urządzeń aktywnych wraz z ich dostawą, instalacją i uruchomieniem. Sieć szerokopasmowa, jaką planuje zbudować Urząd Miejski ma obejmować: położenie około 30 km światłowodów, podłączenie do budowanej sieci 60 jednostek publicznych i uruchomienie centrum zarządzania.Termin zakończenia prac przewidzianych do realizacji w zamówieniu ratusz określił na listopad 2013 r. Jednym z wymogów przystąpienia do postępowania było doświadczenie oferentów w budowaniu sieci teleinformatycznych. Spółka przystąpiła do przetargu z rozległym know-how w zakresie projektów dotyczących budowania wspomnianych struktur. ATM Systemy Informatyczne zdobywał doświadczenie chociażby przy budowie sieci ATMAN czy przy projektowaniu i realizacji OST 112 – Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112.Projekt ′Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno′ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne′, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego′, nr projektu - 971.