ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wygrała przetarg na realizację projektu PL-Grid

10/13/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. działając w konsorcjum z ATM S.A. podpisała umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie ACK CYFRONET AGH. 

Umowa została  zawarta po wygraniu przez konsorcjum przetargu nieograniczonego na realizację sukcesywnej dostawy elementów macierzy dyskowych, przełączników FC oraz szaf teleinformatycznych wraz z wyposażeniem. Dostarczona macierz będzie częścią infrastruktury budowanej w ramach Projektu „Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej” – PL-Grid. 

Celem Projektu PL-Grid, jest udostępnienie polskiej społeczności naukowej usług informatycznych opartych na sieciowych klastrach komputerowych, służących e-Science w dziedzinach tj.: bioinformatyka, chemia czy fizyka. Infrastruktura musi być kompatybilna z gridem europejskim i światowym. System będzie skalowalny i pozwoli na dołączenie lokalnych klastrów komputerowych uczelni, instytutów badawczych czy „platform technologicznych”. Będzie mógł być wykorzystany także przez administrację państwową, zespoły zarządzania kryzysowego czy jednostki przemysłowe. W wyniku projektu powstaje otwarta ogólnopolska infrastruktura gridowa, która posłuży wspieraniu uprawiania nauki w sposób umożliwiający integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Wartość brutto zawartej umowy to 1 679 940,00 zł.