ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o, uzyskała poziom GOLD w programie Oracle Partner Network Specialized

5/11/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w ramach rozwijania kompetencji uzyskała nowy poziom partnerski z firmą Oracle. Poziom GOLD w systemie Oracle Partner Network to jeden z rodzajów partnerstwa w czterostopniowej hierarchii partnerów (OPN Specialized/Remarketer, Silver, Gold i Platinium), który oferuje dostęp i prawo do sprzedaży pełnej oferty rozwiązań technologicznych Oracle.

Ten rodzaj partnerstwa umożliwia partnerom ubieganie się o dostęp i prawo do sprzedaży produktów również z grupy Oracle Applications. Gold to poziom, na którym firma ATM SI uprawniona jest do rozwijania specjalizacji. Specjalizacje umożliwią uzyskanie przewagi nad konkurencją poprzez wyróżnienie się na rynku. Warunkiem uzyskania poziomu Gold jest podnoszenie kwalifikacji zespołu specjalistów wdrażających rozwiązania Oracle oraz przeprowadzenie odpowiedniej liczby wdrożeń. 

Firma Oracle jest największym na świecie dostawcą oprogramowania biznesowego, jest również jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań bazodanowych. Oracle oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla wszystkich sektorów gospodarki.

Zawarte porozumienie stanowi rozwinięcie długookresowej strategii ATM SI polegającej na budowaniu silnego unikalnego doświadczenia integratorskiego i doskonałej znajomości rynku operatorskiego.