ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. uzyskała certyfikaty jakości PN-EN ISO 9001:2001 oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli

7/22/2009

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający, że ATM SI spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz certyfikat potwierdzający spełnienie kryteriów tzw. Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Oba dokumenty wystawiło Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Certyfikacja objęła takie obszary działalności spółki, jak: sprzedaż, konsulting, projektowanie, wdrożenia, integrację, serwis, eksploatację, outsourcing systemów teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych, a także świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Certyfikaty potwierdzają skuteczne i kompleksowe podejście spółki do kwestii zarządzania jakością, co jest jednym z istotnych warunków satysfakcji klientów ATM SI z oferowanych przez spółkę usług profesjonalnych oraz realizacji złożonych dostaw sprzętu, oprogramowania oraz usług.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A. i przeniesienia go do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.