ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. uruchomi i skonfiguruje sieć WIFI dla L'Oreal Polska

10/20/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała dwie umowy z L'Oreal Polska Sp. z o.o., wiodącą firm na światowym rynku kosmetycznym.

Przedmiotem zawartych umów jest kompleksowa obsługa wdrożenia infrastruktury sieci WiFi na potrzeby dwóch lokalizacji firmy L'Oreal w Polsce. Kontrakt obejmuje dostawy urządzeń Cisco, usługi wdrożeniowe oraz usługi wsparcia technicznego.