ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. umacnia długoletnią współpracę z Multimedia Polska S.A.

8/16/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała nową umowę ramową z Multimedia Polska S.A., czołowym ogólnopolskim operatorem kablowym, dostawcą telewizji cyfrowej, Internetu oraz usług telefonicznych.

W wyniku zawartej umowy ATM SI będzie kontynuować sprzedaż oraz dostawy dla Multimedia Polska S.A. produktów firmy Cisco Systems, autorskiego oprogramowania ATM, rozwiązań firm trzecich oraz świadczyć usługi serwisowe, wsparcie techniczne i szkolenia. Umowa została podpisana na czas nieokreślony, co zapewnia ciągłość i dalszy rozwój współpracy pomiędzy ATM SI a Multimedia Polska S.A. Zawarta umowa ugruntowuje pozycję ATM SI na rynku operatorów kablowych i stanowi doskonałą referencję dla spółki, w przypadku pozyskiwania nowych klientów z tego sektora.