ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. rozwija współpracę z NBC Universal

10/2/2009

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. poszerza współpracę z NBC Universal właścicielem kanałów telewizyjnych, takich jak: Hallmark, Universal, M24, Kidsco. Obecnie Spółka finalizuje wieloletnią, międzynarodową umowę, dzięki której stanie się głównym dostawcą dekoderów Scientific Atlanta (Cisco) na rynkach Europejskim i Azjatyckim dla NBC Universal.

ATM SI już dostarcza urządzenia Scientific Atlanta klientowi. Niedawno zrealizowała dostawę do przedstawicielstwa firmy NBC Universal w Singapurze, niebawem zakończy dostawę sprzętu do Rumunii. Na dzień dzisiejszy, zrealizowane zamówienia mają wartość kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Spółka przewiduje, że wraz z podpisaniem globalnej umowy, przychody z tego projektu znacznie wzrosną.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że NBC Universal wchodzi w skład grupy General Electric i stanowi doskonałą referencję, w przypadku pozyskiwania nowych klientów z grupy GE.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.