ATM Systemy informatyczne Sp. z o.o. pomoże w budowie systemu IT do wsparcia eksploatacji samolotów F-16

12/8/2010

ATM Systemy informatyczne Sp. z o.o. wygrała przetarg otwarty na dostawę sprzętu IT dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny do przetwarzania danych do wdrożenia Systemu Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Samolotów F-16. Do budowy maszyny zostanie wykorzystany sprzęt, m.in.: serwery, przełączniki sieciowe, system backupu danych itp. Wartość kontraktu wynosi prawie 1,8 mln zł brutto.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Podpisana umowa stanowi dla ATM SI doskonałą referencję w realizacji projektów w administracji publicznej.