ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała kontrakt z GG Network S.A.

6/25/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała umowę z GG Network S.A., spółką oferującą nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, telekomunikacyjne, projekty medialne oraz społecznościowe. 

W wyniku zawarcia umowy ATM SI będzie świadczyła usługi serwisowe oraz usługi wsparcia technicznego infrastruktury IT. Aplikacje i usługi GG Network S.A. są wykorzystywane przez miliony osób, a z rozwiązań spółki korzysta już co drugi polski internauta. Stanowi to doskonałą referencję dla ATM SI, w przypadku pozyskiwania nowych klientów z tego sektora.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.