ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. partnerem VMware

4/18/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w ramach rozwijania zakresu kompetencji uzyskała nowy status partnerski z firmą VMware. Status Enterprise Solution Provider to rodzaj partnerstwa uprawniający spółkę do sprzedaży i wdrażania rozwiązań klasy Enterprise.

VMware od wielu lat jest wiodącym producentem oprogramowania do wirtualizacji środowiska operacyjnego. Technologia VMware w obszarze ICT jest wykorzystywana przez duże i średnie firmy do obniżenia kosztów inwestycji i utrzymania infrastruktury oraz zwiększenia efektywności operacyjnej IT. Infrastruktura wirtualna VMware przynosi istotne korzyści w takich obszarach jak: zapewnienie ciągłości procesów biznesowych (lepsza kontrola nad zasobami infrastruktury), konsolidacja platformy serwerowej oraz optymalizacja procesu produkcji oprogramowania. Zawarte porozumienie stanowi rozwinięcie długookresowej strategii ATM SI polegającej na budowaniu silnego unikalnego doświadczenia integratorskiego i doskonałej znajomości rynku operatorskiego.  

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.