ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. partnerem IBM

12/11/2009

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała umowę partnerską z IBM. Spółka poszerzyła tym samym swoją dotychczasową ofertę o rozwiązania IBM w dziedzinie systemów obliczeniowych wysokiej dostępności pracujących w środowisku IBM AIX, oraz technologii wirtualizacji pamięci masowych.

Zawarta umowa stanowi podstawę do budowy strategicznej współpracy obu Partnerów. W przyszłości ATM SI zamierza rozszerzyć współpracę z IBM w obszarze oprogramowania zarządzającego pracą infrastruktury IT, który stanowić będzie istotne uzupełnienie oferty produktowej firmy.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.