ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. partnerem Hewlett-Packard

12/8/2009

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała umowę partnerską z Hewlett-Packard, uzyskując status Preferred Partner. Dzięki temu spółka poszerzyła dotychczasową ofertę o rozwiązania HP w dziedzinie systemów obliczeniowych do budowy środowiska unixowego, obsługi systemów operacyjnych pracujących w technologii X86, nowoczesnych technologii pamięci masowych i archiwizacyjnych.

Zawarte porozumienie stanowi podstawę do budowy strategicznej współpracy obu Partnerów. W przyszłości ATM SI zamierza rozszerzyć współpracę z HP także w obszarze outsourcingu ICT z wykorzystaniem produktów HP do raportowania SLA oraz procesu Capacity Planning, który stanowić będzie znaczące uzupełnienie oferty produktowej firmy.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.