ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na konferencji i3: Internet - Infrastruktury - Innowacje

11/26/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wystąpi na konferencji i3: Internet - Infrastruktury - Innowacje. E-Nauka kluczem rozwoju organizowanej przez Konsorcjum PIONIER-Polski Internet Optyczny, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej. Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z Internetem nowej generacji traktowanym jako globalne medium społeczeństwa informacyjnego, które ewoluuje w kierunku społeczeństwa cyfrowego z wszechobecną siecią.

Podczas sesji Infrastruktury obliczeniowe, będzie miała miejsce prezentacja Ryszarda Radziejewskiego - Dyrektora Działu Handlowego Pionu Sektora Nauki i Edukacji pt.: „Nowe możliwości największych komputerów typu SMP firmy SGI® Altrix® UV”.Konferencja adresowana jest do specjalistów z obszaru informatyki i telekomunikacji zajmujących się problematyką szeroko pojętego Internetu, zaawansowanych usług, architektury sieci i systemów, technologii transmisyjnych oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni. Jednym z nurtów konferencji będzie prezentacja rozwiązań i dobrych praktyk z obszaru wielodziedzinowej integracji z technologiami ICT.

Główne tematy sesji: - INTERNET: Przyszłość sieci 100Gbit, Internet Przyszłości, Bezpieczeństwo - INFRASTRUKTURY: Platformy usługowe, Niezawodność i Bezpieczeństwo,   Infrastruktury obliczeniowe, Dobre praktyki - INNOWACJE: e-Zdrowie, e-Edukacja.Więcej informacji na temat konferencji  http://www.i3conference.net/online/program.php