ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. głównym podwykonawcą ATM S.A. w kontrakcie OST112

1/22/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., jako były Pion Usług Integracyjnych, wydzielony w kwietniu 2009 z ATM S.A. jest głównym podwykonawcą kontraktu podpisanego przez ATM S.A. z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zajmować będzie się budową, wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury teletechnicznej Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej tworzonej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112). 

ATM SI jest samodzielnym podmiotem grupy kapitałowej, w 100% należącym do ATM S.A., który zatrudnia zespół profesjonalistów o wysokich kompetencjach technicznych i specjalistycznym doświadczeniu inżynierskim, posiadającym wieloletnie doświadczenie w budowie wysokowydajnych i bezpiecznych sieci klasy operatorskiej.

Projekt OST112 jest jednym z najistotniejszych projektów teleinformatycznych przeprowadzanych w ostatnich latach w Polsce. Wartość zakontraktowanych prac przekracza 367 mln zł brutto, a przewiduje się, że na dalszych etapach mogą być realizowane kolejne zlecenia do kwoty 490 mln zł brutto.

Numer 112 jest numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Kontrakt zawarty z MSWiA, zgodnie z międzynarodowymi standardami i dyrektywami, pozwoli na zbudowanie w całym kraju nowoczesnej infrastruktury technicznej na potrzeby systemu alarmowego OST112, zarządzanego niezależnie od operatorów telekomunikacyjnych. Będzie to infrastruktura, która umożliwi stworzenie szybkiego i niezawodnego systemu reagowania i zapewni efektywne zarządzanie środkami służb ratowniczych, tj. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, czy też Państwowego Ratownictwa Medycznego.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) powstała w wyniku przeniesienia Pionu Usług Integracyjnych, ze struktury notowanej na warszawskiej giełdzie ATM S.A., do osobnego, samodzielnego podmiotu. Oferta ATM Systemy Informatyczne obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.