ATM Systemy Informatyczne S.A. umacnia swoje partnerstwo z Oracle

6/8/2011

ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisała Umowę programu Oracle Partner Network (OPN) oraz Umowę o zakresie dystrybucji programów, sprzętu lub usług pełnego użytkowania dla partnerów Oracle.Dzięki uzyskanemu partnerstwu Spółka umacnia pozycję w na rynku i podnosi wartość swojej oferty w zakresie dostawy innowacyjnych rozwiązań opartych na oprogramowaniu Oracle.Firma Oracle jest liderem wśród dostawców aplikacji biznesowych. Dostarcza najbardziej kompletne, otwarte i zintegrowane systemy oprogramowania biznesowego i sprzętu na świecie. Podpisane umowy zapewniają ATM Systemy Informatyczne S.A. dostęp i  prawo do sprzedaży pełnej oferty produktów, usług i rozwiązań technologicznych tego producenta. Spółka zyskuje prawo do oferowania swoim klientom skalowalnych, przygotowanych pod kątem danej branży i najlepszych w swojej klasie rozwiązań Oracle. Przynależność do programu partnerskiego Oracle Partner Network jest również dowodem uznania dla doświadczenia i kompetencji posiadanych przez ekspertów ATM Systemy Informatyczne S.A.Zawarte porozumienie stanowi podstawę do budowy strategicznej i bliskiej współpracy obu Partnerów