ATM Systemy Informatyczne S.A. najlepsza w rankingu Skrzydła Biznesu

11/24/2011

ATM Systemy Informatyczne S.A. zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu „Skrzydła Biznesu′ organizowanym przez Dziennik ′Gazeta Prawna′ dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ranking był zorganizowany pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka.W ramach projektu przebadanych zostało 1,6 mln firm, spośród których wyróżniono 640 przedsiębiorstw na podstawie m.in. takich wskaźników, jak ocena ryzyka współpracy, czy dynamika wzrostu sprzedaży w latach 2009/2010. Ranking został przeprowadzony w 4 kategoriach (firmy micro, mini, małe i średnie) i był przygotowywany przy współpracy z HBI Polska, wiodącym dostawcą biznesowych baz danych B2B.ATM Systemy Informatyczne S.A. zdobyła pierwsze miejsce w kategorii firmy średnie województwa mazowieckiego oraz pierwsze miejsce w kategorii firmy średnie  w skali całej Polski. Spółka została uznana za najdynamiczniej rozwijające się polskie przedsiębiorstwo z przychodami do 200 mln zł. Zajęcie pierwszego miejsca w rankingu wszystkich firm średnich w Polsce z przychodami do 200 mln zł było dla nas przyjemnym zaskoczeniem i uważamy, że znakomicie pokazuje dynamikę jaką udało się uzyskać spółce ATM Systemy Informatyczne, która powstała z wydzielenia działalności integratorskiej ATM S.A. do odrębnej spółki. – powiedział prezes Roman Szwed.