ATM Systemy Informatyczne S.A. buduje i wyposaża kolejne centra danych

5/29/2011

W ostatnich dniach ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI S.A.) podpisała kolejne umowy na budowę i wyposażenie obiektów Data Center dla dwóch dużych spółek medialnych.Pierwsza z umów stanowi kontynuację współpracy związanej z zaprojektowaniem obiektu Data Center. W zakres obecnych prac wchodzi budowa obiektu serwerowni oraz dostawy, montaż i uruchomienie systemów infrastruktury technicznej. Druga z umów dotyczy doposażenia wcześniej realizowanego przez ATM SI S.A. obiektu Data Center o kolejne elementy infrastruktury technicznej. Planowany okres realizacji tych inwestycji wynosi dziewięć miesięcy.Sumaryczna wartość obu kontraktów przekracza kwotę 13,3 mln złotych netto. Podpisane umowy są kontynuacją strategicznej współpracy ATM SI S.A. z obu partnerami.