ATM S.A. zaprzestała prowadzenia rozmów w przedmiocie sprzedaży udziałów w ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

11/18/2009

Zarząd ATM S.A. informuje, że rozmowy z TP S.A. o ewentualnym udziale kapitałowym TP S.A. w ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (spółce należącej w 100% do ATM S.A.) nie będą kontynuowane i strony odstępują od tego projektu inwestycyjnego.

Nie przewidywane są także żadne inne działania mające na celu pozyskanie inwestora strategicznego dla ATM Systemy Informatyczne. ATM S.A. planuje dalszy rozwój działalności w zakresie integracji systemów informatycznych w oparciu o ATM SI oraz pozostałe spółki ze swojej grupy kapitałowej.

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi z obszaru ICT. Spółka zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów bezpieczeństwa informatycznego. ATM Systemy Informatyczne rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego. 

Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową, w skład której wchodzi obecnie 12 podmiotów z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji i wdrażania oprogramowania aplikacyjnego.

Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.