Atende zrealizuje projekt dla CPI za 5,7 mln zł

6/3/2013

Oferta Atende S.A. (wcześniej ATM Systemy Informatyczne S.A.) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na „Dostawę Urządzeń oraz Oprogramowania, wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia pełnej funkcjonalności Centralnego Punktu Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CP SCPR)′. Zamawiającym jest Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.