Atende zmodernizuje sieć OST 112 dla policji

1/29/2015

Firma Atende wygrała przetarg, ogłoszony przez Komendę Główną Policji, na rozbudowę węzła sieci OST 112 (Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112) w Radomiu. Kontrakt obejmuje m.in. dostawę komponentów potrzebnych do modernizacji infrastrukutry programowej oraz sprzętowej, posiadanego przez Komendę Główną Policji Systemu Zarządzania Punktami Wymiany Ruchu.

Wartość umowy to ok. 1 mln zł brutto.