Atende z kontraktami od PKP Intercity na ponad 3,7 mln zł netto

8/5/2014

Na kwotę tę składają się dwa wygrane przez Spółkę postępowania, jedno o wartości 1,2 mln zł netto, drugie 2,5 mln zł netto. Pozyskane zamówienia dotyczą rozbudowy infrastruktury informatycznej Klienta. Obydwa kontrakty powinny być zrealizowane do końca roku.  

Pierwsze zamówienie dotyczy rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej PKP Intercity. Zakupione urządzenia posłużą do zbudowania punktu styku z Internetem oraz innymi operatorami. Dzięki czemu Klient zapewni użytkownikom jeszcze bezpieczniejszy dostęp do swoich systemów internetowych, takich jak np.: bilet.intercity.pl (serwis umożliwiający zakup biletów za pośrednictwem sieci) czy pracujące na urządzeniach mobilnych systemy wspierające pracę obsługi pociągów.

Drugi kontrakt obejmuje rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz macierzowej. W jego ramach Atende wystartowało w konsorcjum (jako lider) z ITNS Polska.

Obydwa postępowania zrealizowano z myślą o ulepszeniu jakości infrastruktury PKP Intercity, co z kolei ma służyć usprawnieniu podstawowej działalności operacyjnej Klienta.