Atende wypłaci 2,9 mln zł dywidendy za 2012 rok

6/25/2013

Walne Zgromadzenie Atende S.A. zdecydowało dziś o wypłacie 2 907 467,52 zł dywidendy za rok obrotowy 2012. Oznacza to kwotę 0,08 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 17 lipca 2013 r., a dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2013 r.

Rok wcześniej Atende wypłaciło 0,07 zł dywidendy na akcję. Zgodnie ze strategią rozwoju Atende Zarząd zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w kolejnych latach na poziomie między 30% a 50% zysku netto Grupy Atende z roku poprzedniego.