Atende wykona projekty dla policji za ponad 6 mln zł brutto

10/24/2017

Atende podpisało umowę z Komendą Główną Policji w związku z wygranym przetargiem pn. „Modernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST′. Wartość kontraktu to ok. 5,8 mln zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja komponentów bezpieczeństwa Centralnego Systemu Dostępowego (CSD) oraz Punktu Wymiany Ruchu (PWR) sieci OST 112. Atende w ramach umowy dostarczy urządzenia security, mobilne stacje zarządzające dla inżynierów SOC, a także rozbuduje system SIEM. Dodatkowo, umowa obejmuje wsparcie inżynierskie na każdym etapie prac oraz przeprowadzenie szkoleń.

W 2011 r. Atende zakończyło projekt budowy sieci do obsługi połączeń alarmowych numeru 112. Stworzono nowoczesne i wielousługowe rozwiązanie klasy operatorskiej, zdolne do przesyłania danych, głosu oraz obrazu, łączące ponad 900 lokalizacji w Polsce. Przez ostatnich kilka lat Atende odpowiadało za wdrożenie pełnej funkcjonalności sieci OST 112 – zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie odpowiednich urządzeń, systemy monitoringu i zarządzania oraz utrzymanie sieci. Z sieci OST 112 korzystają dziś wszystkie Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego.

Z kolei we wrześniu 2017 r. w wyniku wygranego przetargu nieograniczonego Atende podpisało z Komendą Główną Policji umowę na 0,5 mln zł brutto, której przedmiotem był serwis i modernizacja Centralnego Punktu Systemów Powiadamiania Ratunkowego (CPSPR). W ramach projektu Atende dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje dwa urządzenia równoważenia ruchu między serwerami (ang. load balancer), przeprowadzi szkolenia oraz zapewni usługi wsparcia inżynierskiego i serwisu gwarancyjnego przez okres 4 lat.

Wartość obu kontraktów to ponad 6 mln zł brutto.