Atende wśród wygranych przetargu Komendy Głównej Straży Granicznej

7/31/2017

W dn. 31 lipca br. został ogłoszony wynik przetargu Komendy Głównej Straży Granicznej na „Rozbudowę systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej′. Atende w konsorcjum z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (Lider), NASK S.A. i Integrated Solutions sp. z o. zrealizuje dostawę urządzeń sieciowych (wraz z gwarancją, oprogramowaniem i licencjami) do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz przeprowadzi szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń.

Oferta Konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie kryteriów oceny: (cena - waga 60%, okres udzielonej gwarancji - waga 30% oraz czas wymiany uszkodzonego sprzętu - waga 10%).

Cena brutto złożonej oferty wynosi 44,5 mln zł, z czego cena za zamówienie podstawowe to 31,4 mln zł, a za zamówienie opcjonalne 13,1 mln zł. Wynagrodzenie łączne przypadające dla Atende wynosi 17,3 mln zł brutto, z czego 14,1 mln zł brutto z realizacji zamówienia podstawowego, a 3,2 mln zł z realizacji zamówienia opcjonalnego.