Atende sponsorem Festiwalu Nauki 2018

9/19/2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauk, który odbędzie się w dniach 21 – 30 września.

Festiwal Nauki w Warszawie powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 1997 roku. Prelegentami są naukowcy pracujący w  instytucjach  biorących  udział  w  Festiwalu,  mający w  dorobku  osiągnięcia  naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie. 

Podczas tegorocznej 22 edycji tematami przewodnimi będzie Stulecie Niepodległości, Sztuczna Inteligencja oraz klimat. 

Atende patronuje debacie zamykającej festiwal (30 września), poświęconej ogólnym prawom przyrody: „Skąd wiemy że istnieją ogólne prawa przyrody′, w której udział weźmie Roman Szwed, Prezes Zarządu.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji dostępnych na stronie organizatora: http://festiwalnauki.edu.pl/