Atende Software Gazelą Biznesu 2013

1/8/2014

Celem rankingu, organizowanego przez dziennik ekonomiczny Puls Biznes jest wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich polskich firm. W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 4 tys. przedsiębiorstw, z których blisko 700 pochodziło z województwa mazowieckiego. W zestawieniu wysoko uplasowała się nasza spółka zależna – Atende Software, zajmując 19. miejsce w województwie, zaś 74. w kraju. Aby znaleźć się w tym rankingu należało rozpocząć działalność przed rokiem 2010 i prowadzić ją nieprzerwanie, wykazać przychody na poziomie 3-200 mln zł w 2010 r., a także ich wzrost do 2012 r. oraz brak odnotowanych strat. Nasza spółka spełniła wszystkie te wymogi i, co więcej, w latach 2010-2012 osiągnęła wzrost przychodów na poziomie ponad 300 proc., co zostało zauważone i docenione w rankingu.