Atende rozpoczyna współpracę z Telecom Luxembourg Private Operator

5/8/2014

Dwustronna umowa ramowa podpisana między firmami daje Atende szansę wyjścia za granicę ze swoimi rozwiązaniami cloudowymi. Telecom Luxembourg Private Operator (TLPO), dzięki partnerstwu z polską spółką, zyska możliwość nie tylko oferowania swoich usług w oparciu o technologię cloud computingu, ale też rozszerzenia swojej działalności w tej części Europy.

Atende jest pierwszą polską firmą, z którą luksemburski operator telekomunikacyjny podpisał umowę partnerską. Fakt zawarcia porozumienia został ogłoszony podczas otwarcia Polsko-Luksemburskiego Forum Biznesowego, którego celem jest rozwój współpracy między krajami w sferze m.in. technologii informatycznych.

Główna działalność Telecom Luxembourg Private Operator polega na świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Podpisane porozumienie pozwoli firmom na wzbogacenie swojego portfolio o usługi partnera. W związku z tym do oferty TLPO włączone zostaną usługi Atende z zakresu Centrów Danych oraz IaaS (ang. Infrastructure as a Service). Zaś Atende będzie mogło wzbogacić swoje portfolio o ofertę operatora.