Atende po raz czwarty zagrało z WOŚP

1/14/2015

Już od 2012 r. Atende technologicznie wspiera Fundację WOŚP. Dzięki naszym usługom cloud computingu (nasz serwis CloudiA) cała infrastruktura, potrzebna do obsługi Finału, jest dostarczana w formie usługi, zaś czas potrzebny do jej uruchomienia skrócił się z kilku miesięcy do kilku dni, wliczając w to przeprowadzenie testów obciążeniowych, potwierdzających odpowiednią wydajność środowiska IT.

W tym roku serwery obsłużyły 63 mln zapytań (HIT), co daje średnio ok. 800 zapytań na sekundę, zaś w pikach osiągnęliśmy nawet 4000 HIT/s. Cała infrastruktura została przygotowana do obsłużenia nawet 2000 zapytań, realizowanych przez pojedynczy serwer. Obsługa technologiczna tak wielkiego wydarzenia, jakim jest WOŚP, potwierdza nasze doświadczenie oraz posiadane kompetencje w zakresie IT. Jesteśmy dumni z faktu, że już po raz czwarty nasza praca pozwoliła Fundacji bez zakłóceń zbierać pieniądze na szczytne cele.